Købmagergade 2-4, Sct. Peders Kirkeplads 8-14

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Købmagergade hed opr. Købmandegade og var byens hovedstrøg. Det fornemmer man ikke rigtig i dag. Den udmærker sig ved udsigten til Sct. Peders Kirkes kor.

Kirkepladsen er anlagt i middel­alderen som Sct. Peders Kirkegård, Tingstedet og Axeltorv. Hen i 1700-tallet blev heste­markedet ved siden af til Axeltorv, 1826 blev kirke­gården lukket, dens mure revet ned i 1840'erne. Nu kaldtes pladsen Kjød­torvet. Fra middel­alderen er foruden kirken også Boderne og rådhuset bevaret, fra kort efter 1600 Oberst Schwanes gård, mens den opr. Gøyernes Gård fra. ca. 1500 blev revet ned 1956. En fløj af den findes nu i Den Gamle By i Århus.

Nærmest Suså lå de kommunale værker: Vandværket 1888 - 1915 da det flyttede over på den anden anden side af Kompagni­stræde, bade­anstalten 1900 - ca. 1970 og elværket 1909 - ca. 1990. To fotos på Næstved Museums­forening udstilling af gamle Suså-fotos viser husene ca. 1890 og 1927.

Mellem Boderne og Suså lå Store og Lille Bredstræde. Ved anlæggelsen af Havnegade o. 1937 blev Suså underjordisk. Næstved Kommune nedrev husene i Bred­stræderne 1963 for 1967-68 at opføre Bredstræde­parkeringen, en toetages beton­konstruktion, åbnet 3/12 1968 og igen fjernet 2000, samtidig med Susås frilægning. Fra en ny, mindre parkerings­plads fører en trappe op til Kirke­pladsen.

25/2 2020