Købmagergade 2

Købmagergade 2
31/7 2003 kl. 8.36, © pelo

hjørnet af Sct. Peders Kirkeplads t.h.), bygget 1882 for overrets­sagfører Beyer* der ejede gården 1877 - 1899/1900.

1881 nedrev Næstved Kommune ikke kun latinskolen (1 side frem), men også friskolens hus, kaldet Mester Hanses Gård. Det havde fælles gavl med det tidligere forhus her. Beyer fik efter forhandling med kommunen reguleret skellet mod skolen og byggede så det nye hus.

Her var sagfører­praksis 1877/78-99

Omkr. 1901 boede manufaktur­handler Viggo Friis til leje her. Han drev Vett & Wessels Udsalg, Axeltorv 3. Hans husstand bestod foruden familien af en direktrice for systuen, 2 kommiser, en lærling, 2 tjeneste­piger og en logerende løjtnant.

Etatsråd, landstings­mand, assurancedir. Hans V. Tolderlund* ejede huset 1900 - 1918 og boede her, tilflyttet fra Østergade 3, senest 1906 - 1918 da han flyttede fra Næstved, 1906 og 11 med 2 tjenestepiger, 1916 med stuepige og kokkepige.

Siden 1918 er her Sct. Peders Kirkes præstegård, tilflyttet fra nabohuset (1 side tilbage). Sognepræst Christian Knudsen boede her med familie og tjeneste­pige - 1932/33, derefter provst Pauli Valdemar Joensen 1933-66.

I det tidl. hus:

18/2 2020
296, gl. 225a