Købmagergade 4

Købmagergade 4
31/7 2003 kl. 8.39, © pelo

hjørnet af Kompagnistræde (t.v.), bygget 1935-36 ved arkitekt Gunnar Christensen for sagfører Konrad Hansen. Kviste påbygget 2012 (ikke vist).

Konrad Hansen (f. 1898), afdøde Jacob Petersens efter­følger, havde praksis og bolig her 1928 - mindst 1960. Han sad i byrådet for Venstre 1937-62.

Guldsmed Wolmer Jørgensen boede her 1940/41 - mindst 1948, tilflyttet fra Ramsherred 6. Her er fysioterapi siden 1978, indtil 2007 ved Ulla Alber, nu afd. af Næstved Rygcenter

I det tidligere hus, 1½ etage:

17/2 2020
295, gl. 225b