Kompagnistræde 4-10

Kompagnistræde ca. 1885
ml. 1883 og 91, ukendt fotograf, Næstved Museumsforening IP774

Udsigt fra Sct. Peders Kirkes tårn mod sydsydøst.

Kompagnistræde, en af de gamle smøger ned mod Suså, er hjemsted for det middel­alderlige Kompagni­huset. Tidligere var der bebyggelse langs gaden, på fotoet ses bagsiden af nr. 4-10:

Nr. 4, 2 etager og baghus, skimtes bag hjørnet af Købmager­gade 2. Huset er udskilt fra hjørnegården og ny- eller ombygget 1857 af og for tømrer­mester Andreas Aaris*, der ejede huset til engang mellem 1867 og 1870 og boede her senest 1857 - 1887, fraflyttet til Kindheste­gade 24; han ser ud til at have beholdt værksted her et par år længere.

De flg. ejere brugte huset til udlejning uden selv at bo her:

Her boede gennem­gående 4 familier.

Huset var iflg. Næstved Tidende 15/8 1968 sanerings­modent og sundheds­farligt, blandt de dårligste i Næstved. Tre toiletter i gården er fælles for seks familier, - hvoraf fire har børn. 1972 købte kommunen huset til nedrivning såsnart 5 lejere kunne genhuses.

Nr. 6 var bygget 1797 for kbmd. Martin H. Stenecke* i Ringsted­gade, udførligt takseret 6/5 1801: 28 fag, 2 etager, grundmur, pakhus og kornlofter. Det er vel ændret flere gange, Stenecke ejede det stadig 1811, kbmd. Mørch i Østergade o. 1817/18, grev Danneskjold-Samsøe o. 1827-90. Købmand Sander*, vel grevens forretnings­forbindelse i Næstved, byggede den 8-kantede korn­tørreovn mod gården 1865, af type som hans tidligere principal Wittusens. Den blev revet ned 1896. Så ver her magasin for Holmegaard Glasværk. Her boede ingen. 1910 købte tømrer­mester, ejendoms­investor Carl Jensen* det og erstattede det med et beboelses­hus, færdigt året efter (nedenfor).

Nr. 8: Her boede fiskere o. 1787-1880, o. 1787-1817 Niels Andersen, o. 1834-80 Peter Christensen. Omkr. 1901-30 ejede enkefru Marie Hemmingsen huset, hvor hun drev vaskeri indtil aldersrente 1933/34 og boede til død 1936.

Nr. 10: Her boede fiskere o. 1801-50, o. 1801-27 Christian Schou, o. 1834-50 Anders Nielsen. Skomager­mester Niels Christian Nielsen boede i huset senest 1840 - død 1891 og ejede det 1857-. 1891 købte politi­betjent Georg Hagen (f. 1851 i Sydslesvig) huset og erstattede det 1893 med et nyt (nedenfor).

Nr. 12 nærmest Suså var de kommunale værker.

1969 blev kvarteret saneret. Det ramte vist alle husene her undtagen nr. 10 der faldt sidst i 1980'erne

Kompagnistræde 10

Kompagnistræde 10 ca. 1910
ca. 1910, NæstvedArkiverneN-B 8507

blev 1893 erstattet af et nyt hus hvis gavl ses bag bade­anstalten, for politi­betjent Georg Hagen (foto, ved døren) der ejede det 1891 - ca. 1924 og også boede i det med 2 ugifte døtre, Henriette og Dagmar, der fra senest 1923 drev broderi­handel på Axeltorv 1. 1925 flyttede familien til Axeltorv 6. Næstved Kommune overtog huset og brugte det til personale­boliger, dels for elværket m.m. der fra begyndelsen af 1930'erne også fik kontor­lokaler her

dels for andre kommunalt ansatte:

Men her boede længe også andre lejere

Huset blev revet ned sidst i 1980'erne.

I baggr. t.v. skimtes de kommunale værkers tjeneste­bolig, nedrevet 1967.

Kompagnistræde 6 1969
1969, Harry Nielsen, Aktuelt, NæstvedArkiverne N-B 374

Kompagnistræde 6

bygget 1911 af tømrer­mester Carl Jensen ejede det -1919. 1916 boede her 65 personer, fordelt på kælder, stue, 1. sal og kvist. Maskin­mester ved elværket Lauritz K. Larsen var ejer og beboer 1919 - mindst 1957. Der var kolonial­forretning i den høje kælder t.v. senest 1916 - nedrivning 1969, ved enkefru Oline Emilie Voltzmann, tilflyttet fra nr. 7 overfor, - 1938/39 da hun overgik til alders­rente og flyttede ned i nr. 10 (ovenfor).

16/2 2020
4: 294, gl. 225c
6: 293, gl. 241
8: 292, gl. 242
10: 291, gl. 243