Farvergade 7
20/5 2007 kl. 8.50, © pelo

Farvergade 7

antagelig bygget 1915 (bygningskomm. 15/3) for fotograf Carl Christian Nielsen der ejede gården 1914-43 efter nedrivning af 2/3 af det gamle forhus; rummer nu tre store lejligheder.

Carl Chr. Nielsen (1870 - 1955) boede her - død og videreførte atelieret fra det tidl. hus (nedenfor). Han var partner i atelieret Christensen & Co, Torvestræde 2. Derefter drev han sammen med Eleonora Clausen Foto-Amatøren, Kirkepladsen 1 -1945. Men han havde altså også atelier i huset her.

Andre beboere:

den tidligere gård

Ejer var o. 1682 Christen Ledertoer der fik et stræde ned til Suså opkaldt efter sig. Han har vel været garver. Han lejede en del af gården ud til karreens første kendte farver, Niels Farfuer. Her var købmænd sest 1787 - 1852:

1852-53 købte H.N. Gottlieb* gården. Han kom fra København, var farmaceut og havde lært brygning hos selveste I.C. Jacobsen. Januar 1853 åbnede han bryggeri med bajersk øl. Trods hans kvalifikationer og annoncering:

Bryggeriet er indrettet paa samme Maade som de bedste Ølbryggerier i Hovedstaden, og da Øllets Tilvirkning skeer efter de samme Principper, som der, saa haaber jeg, at det Product, som jeg vil kunne tilbyde Publikum, i enhver Henseende vil kunne tilfredsstille.

slog øllet ikke an i Næstved, og efter et par år gik han over til kun at brygge hvidtøl. Han fattede interesse for det nymodens fotografi, åbnede atelier 1862 og bort­forpagtede sep. 1864 bryggeriet til bryggerne Mads Nielsen* og Anders Pedersen. Mads Nielsens Hvidtøls­bryggeri blev 1913/14 overtaget af Bryggeriet Føniks og lukket 1917.

Gottlieb havde mere held med fotoatelieret der fortsatte til 1907, ved Gottlieb indtil 1879, Christian Christensen 1879-84, sønnen Peter Christensen 1883-88, Peter Emil Thorvald Heller 1888 - 1901 og Lone Christensen 1888 - 1907 da hun flyttede til Torvestræde 2. Fotograf Carl C. Nielsen boede her fra senest 1910, tilflyttet fra Vinhusgade 8; 1914 købte han gården. Året efter fornyede han 2/3 af forhuset. Den sidste tredjedel, t.h., med svale­gang til gården faldt for sanering dec. 1971.

bagude

Til bryggeriet hørte en større masse baghuse ned mod Suså. Fabrikant Magnus Petersen lod 1944-45/46 arkitekt Urban Hansen-Reistrup* supplere med et bagest mod den nye Havnegade, udbygget 1964. Det sidste baghus, t.h. her, blev revet ned 1981-82.

Her var der produktions­virksomhed m.m. indtil slutningen af 1960'erne:

Næstved Kommune købte Bon-Bons ejendom og stillede den primo 1969 til rådighed for Næstved Amatørs­cene (stiftet 16/11 1946). Teaterhuset med ca. 50 pladser var her indtil amatørscenen 1980 rykkede ind på Grønnegades Kaserne. Huset var det sidste baghus her, revet ned 1981-82.

19/8 2019
181ab, gl. 191