Farvergade 7-15

Pottemager­gården Farvergade 7 Farvergade 7 Brohuset Brohuset

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Farvergade nævnes første gang 1381 som (del af) Brogade. Så blev den Lille Brogade, efterhånden i daglig tale Farvergade, er navn der blev officielt ved byråds­beslutning 17/3 1881. Det en kort, stejl gade fra Sct. Peders Kirkeplads ned til

Brogade, uofficielt Brotorv, der igen førte til Lille Næstved og landevejen mod Slagelse, over Suså ad Store Bro. Siden 1935-38, da Suså blev lagt i underjordisk beton og

Havnegade anlagt, fornemmes den ikke længere som en bro. Krydset Brogade/Havnegade fik i 1960 byens første lysregulering. Omkr. 1972 anlagdes det store Fønix-kryds, opkaldt efter den biograf, "flodbiffen", der sammen med flere andre bygninger blev nedrevet for at give plads til byens trafik­inferno.

Mod sydøst lukker Suså karréen siden sin frilægning 1999-2001, sammen med en parkerings­plads og en trappe op til Kirke­pladsen.

Her er ingen gamle huse tilbage. Farvergade 1-5 (nedenfor) blev revet ned 1963-64 samtidig med Bred­stræderne som forberedelse til Bredstæde­parkeringen, bygget 1967-68, nedrevet 2000. Siden da har her været en tomt lige op til Boderne og Sct. Peders Kirke. Nr. 7 blev fornyet ca. 1920, nr. 9-11, Brogade 9 1987-88.

Karréen var i gamle dage hjemsted for farverier, der udnyttede Susåens vand. Vi kan følge dem ubrudt fra 1682, da vi møder Niels Farfuer i nr. 7. Samtidig finder vi beslægtede erhverv der også udnyttede vandet, måske også et fagligt fællesskab: I nr. 7 og 9 Christen Ledertoer, der også gav navn til et stræde mellem Farvergade og Suså, i brug ca. 1375-1680, i nr. 9 Jørgen Skinder og Johannes Walche­kvinde.

Denne tradition gjorde karreen til et industrielt tyngdepunkt i Næstved med to ud af de syv industri­virksomheder der opregnes i en erhvervs­tælling 1871: Hansen* i nr. 5 og Jacobsen* i nr. 9-11.

Det er interessante eksempler på håndværk der bliver til industri. Det gælder i mindre omfang også Gottliebs Bryggeri i nr. 7, det ene af byens to større bryghuse. Det særlige produktions­miljø her ned mod Suså, næppe særlig miljø­venligt i moderne forstand, er nu helt forsvundet.

21/8 2019