byvandring i Næstved
tak til Næstved Kommune ©

byvandring i Næstved

Vi mødes ved P-pladsen på Farimags­vej. Det er næsten altid til at komme af med bilen her, og hvis du kommer med tog, er der heller ikke langt at gå fra Banen, som Stationen hedder på næstvedsk.

Velkommen! Jeg hedder Peter Loumann og er jeres guide. Byvandringens emne er ikke Næstveds største seværdig­heder, men derimod nogle temaer i byens historie, mest den nyere, nogle temaer, som typisk også vil gå igen i andre byer.

Først et par praktiske bemærk­ninger: En virtuel byvandring har også nogle fordele: du får ikke våde eller ømme fødder. Du bestemmer selv tempoet. Du kan altså lave alle de afstikkere, du vil. Du kan droppe helt ud og gen­optage byvandringen senere, lige der, hvor du ønsker det. Hver side har en navigations­box øverst t.v. Hold dig til "byvandring" nederst i dén hvis du ikke vil på afveje. På kortet t.v. kan du se ruten. Nedenfor er en liste over det vi ser undervejs.

Den hulvej, vi står i, er den hidtil nyeste gennem­gravning af Sand­bjerget, fra 1969-70. Sand­bjerget er den nordvest­ligste udløber af Mogenstrup Ås. Sand­bjerget lukkede indtil 1870 byen af mod nordøst. På toppen ovre på den anden side af Farimags­vej, mod sydøst, lå Lille Mølle, et af byens mange "vind­kraft­værker" i gamle dage.

byvandringen

Farimagsvej:
Kähler
Haandværkssvendenes Sygeforenings Stiftelse
alderdomshjem
handelsskole

Teatergade:
amtsgård

Jernbanegade:
rådhus
Vaabenbrødrenes Stiftelse
skolerne på Jernbanegade
tekniske skole
Kobberhjørnet, tidl. Kvickly, tidl. Bygningen, tidl. Industribygningen
indre Jernbanegade

Riddergade:
Østergade 2, Riddergade 1
Det Røde Pakhus
Riddergade 6
Riddergade 8
Riddergade 1-7

Den Gamle Borgmestergård

Den Ostenfeldtske Stiftelse

havnen:
Det Gule Pakhus
Kanalgården
Ny Maglemølle
frilagt Suså
Kompagnihuset

Købmagergade:
Sct. Peders Kirke
Købmagergade 9
Købmagergade 6

Kirkepladsen:
Skolen på Kirkepladsen, tidl. latinskole
et glimt af Boderne
Middelalderrådhus
Oberst Schwanes Gård
Vinhuset
et glimt af Henrik Gotschalks Boder og Vesthuset

Møllegade:
Wittusens købmandsgård
Møllegade 4
Møllegade 8-10
Næstved Kommunes administrationsbygning

Vinhusgade 13

Kindhestegade 7

råd-, ting- og arresthus

Ringstedgade:
Helligåndshuset
Ringstedgade 6
Ringstedgade 10
Bryggergården
Sanders Kaserne
Sanders Friboliger
Nørreport
Præstø Amts Sygehus
Tvangsarbejdsanstalt

Grønnegades Kaserne:
Ny Ridehus
Kvægtorvet

Farimagsvej:
amtsstue
Justitsråd Wittes og Hustrus Stiftelse
garnissonsygehus
Missionshuset Nain

tak og anbefalinger

7/8 2014