Axeltorv 1

Axeltorv 1
23/6 2010 kl. 17.04, © pelo

trods den symmetriske helhed bygget i 2 etaper

Arkitekt var Frederik B. Wilsbech*, i det mindste for 2. etape, men antagelig for hele projektet. Johs. Jørgensen murede, A.P. Jørgensen tømrede. Wilsbech tegnede 3 store rødstens­huse, bygget her på Axeltorv 1893-99, foruden dette:

Huset her genspejler, forhøjet med en etage, den husrække det afløste (nedenfor). 1913 eller kort efter blev wc installeret for Scheel-Bech. Taske­kvisten t.h. er monteret 1921/22 for samme. Kählers diskrete klassicistiske frisebånd, der adskilte stuen og førstesalen blev i 1960 eller kort før over­plastret med den dominerende baldakin i bølgeblik med kobber­vulst, designet af arkitekt Urban Hansen-Reistrup*. Butiks­facaden havde opr. mindre vinduer, BR Legetøjs behandling af venstre del af den har forårsaget en del polemik.

2013-14 blev facaden renoveret for René Jørgensen ved White Arkitekter A/S med Nielsen & Risager som rådgivende ingeniører og Hansen & Andersen som hoved­entreprenør. Reistrups baldakin forsvandt, og det opr. kakkelbånd kom frem igen ved keramiker Heidi Fournier; den brede kvist t.h. blev tilbageført til 2 små.

Jørgen Scheel-Bech* flyttede oktober 1898 sin forretning med isenkram fra Kirkestræde 4 til hjørnet af Hjultorv, med vinduer mod Hjultorv og et enkelt mod Axeltorv, og privaten til 1. sal hvor han boede - død 1946 med familien, 1-2 tjeneste­piger, i begyndelsen også 1-2 kommiser; enkefru Agnes Scheel-Bech boede her stadig 1948; 1921 boede hans prokurist Poul Drewsen med familie på 2. sal. 1922 afstod han isenkram­afdelingen til sønnen Povl Scheel-Bech. Senior ledede afdelingen med glas og porcelæn til sin død, junior den samlede forretning - død 1956, familen førte den videre. Forret­ningen voksede gennem to generationer til at optage også hele BRs nuv. facade mod Axeltorv. Den blev 1973 overtaget af Carl Rasmussen A/S, 1975 af Irene og Sven Nielsen, lukkede 1981 og afløstes af FT-legetøj der 1983 blev overtaget af BR der lukkede her 2018.

Ved siden af isenkram­forretningen fortsatte kolonial­forretningen til 1931

Også de 2 andre forret­ninger fortsatte:

I det nye midterparti finder vi Dorothea Jeppesens Broderi­handel o. 1904-11. Den blev fortsat af søstrene, frøknerne Henriette og Dagmar E. Hagen o. 1921-43; privat boede de i Kompagnistræde 10 - 1925, overfor i Axeltorv 6 1925-35/36, så i Jernbanegade 9.

Da Brd. Johannsen lukkede, begyndte deres disponent Ejnar Hansen som selvstændig manufaktur­handler ovre i Skomager­rækken 6. Privat boede han her i huset fra 1939/40, tilflyttet fra Godthaabs Allé 2. 1946 blev huset i Skomager­rækken revet ned, og Hansen flyttede også butikken hertil, i søstrene Hangens tidl. lokale. Han fortsatte her til udgangen af 1965. T.v. i en del af Hoffs tidligere lokale var der Charcuteriet ved Poul Hemmingsen 1931 - mindst 1960. Disse lokaler blev opslugt af Scheel-Bech og er nu en del af BR.

T.h. blev Brd. Johannsens tidligere lokaler 1936 opdelt i tre. Lige t.h. for opgangen var der 1952- Næstved Erhvervskontor, tilflyttet fra Østergade 32, vel sammen med Turist­bureauet med DSB rejsebureau 1956-62/63, fra 1963 Import Blomster, grundlagt 1899 af gartner Boeck i Jernbanegade, tilflyttet fra Hjultorv 6, ved Inge og Ove Hansen til op i 80'erne. Et skridt t.h. flyttede kæden polyfoto ind 1936 fra Ramsherred 25. Efter lukning sidst i 70'erne blev lokalet inddraget i blomster­forretningen (nu frisør). På hjørnet åbnede Gunnar Troest, tilflyttet fra Torvestræde 2, med trikotage og lingeri fra slutningen af 30'erne til begyndelsen af 60'erne, afløst af kæden Strikkeboden der august 1967 flyttede til Det rigtige Hjørne. Februar 1982 åbnede Hanne Bech-Willumsen Boutique Hanne, 2007-13 ved datteren Ditte Bech-Willumsen.

Et eller andet sted i forretnings­facaden lå under besættelsen Holger Spøhrs Kaffe­restaurant, vist i tilslutning til smør- og kaffe­forretningen Højland.

Ovenpå også liberalt erhverv:

forhuse ca. 1885, postkort

forhuse ca. 1885
ca. 1885

Den tidligere husrække var også var én stor gård. Her var værtshus og brændevins­brænderi

1815-29 ejede baron Redtz Thott på Gavnø gården. Han lejede den ud til skiftende beværtere og brændere. 1829 solgte han gården til Carl Elias Ravn* der drev brændevins­brænderi og købmands­forretning her indtil 1863.

T.v. åbnede Frederik Wilhelm Rossing* en alsidig købmands­forretning 1851. 1853 gik han sammen med sin svoger Anthon F. Wulff*, hidtil Holger Aagaard Hansens* efterfølger overfor i Gøyernes Gård: Anthon F. Wulff & Co.. Wulff døde 1877, Rossing 1883; Anthon Wulffs Eftflgr. fortsatte

Der kom flere forretninger:

Axeltorv ca. 1885

T.v. mindestøtten for Frederik 7. og juni­grundloven, rejst af Præstø Amts 3. valgkreds, ledet af en komite med bl. a.

Næstved Kommune bidrog ikke. Monumentet blev afsløret 6/10 1870. Næstved Avis 6/10 1870: Minde­støtten er af bornholmsk Sandsteen, 15 Alen høi og forfærdiget af Billed­hugger Kjærstrup. Paa Forsiden af Piede­stalen er anbragt en Medaillon med den afdøde Konges Bryst­billede, udført af Billed­hugger Ewens. Få år senere blev den omgærdet af smedejerns­gitteret med 4 lygter. Den blev nedtaget i sommeren 1957 ved anlæggelsen af den under­jordiske parkering og året efter genrejst på hjørnet af Amtmands­gade og Teatergade hvor den stadig står - iflg. F. Michelsen en pensionist­tilværelse på et ret afsides sted! Jeg er ikke enig: Den nye placering i et lille anlæg midt mellem rådhuset og amtsgården var repræsentativ.

T.h. ud for Skomager­rækken en militærvagt, Corps de Garde, opført 1699 i bindings­værk, fornyet 1785 i grundmur. Den var ikke værdsat af alle næstvedere:

1886 fik den en afløser på stats­kasernen, i begyndelsen af 1887 blev den revet ned efter beslutning i byrådet 2/12 1886. 16/3 1887 holdtes auktion over huset til nedrivning inden 15/4, murermester P. Hansen* bød højst (sic) med 414 kr., 2/4 holdt han auktion over de brugte materialer, bl.a. ca. 25.000 Stkr. gode Muursteen (NA 27/3); 14/4 vedtog byrådet at brolægge tomten. Men vagten blev ikke glemt:

forhus ca. 1895

forhus ca. 1895
ca. 1895, ukendt fotograf, Steen K. Christensen: Axeltorv

Fra o. 1880 ejede slagtermester Krygell* gården som han brugte til udlejning. Han rev forhuset t.h. ned og begyndte nybygningen dér 1893. 1897/98 solgte han hele gården til isen­kræmmer Jørgen Scheel-Bech, der nybyggede resten.

Brd. Johannsens Manufaktur­handel og Udsalg af Herre­klæder åbnede her 10/9 1890 og fortsatte i det nye hus.

detaljer

Axeltorv 1
19/11 2001 kl. 11.53, © pelo

Frontonens to hjørne­stolper kronedes opr. af antikke vaser, de er forsvundet siden engang i 1960'erne. Ved istand­sættelsen 2013-14 kom her i stedet små opsatserer med hver en kugle på toppen.

Axeltorv 1
16/9 2001 kl. 16.16, © pelo

hjørne Hjultorv, Axeltorv. Ved istand­sættelsen 2013-14 kom her zinktækkede kviste i gammel stil, det udskårne træværk blev ikke genskabt.

2/3 2020
230(a), gl. 147