Skomagerrækken 3 i Næstved

Skomagerrækken 3

Dommerkontorer, Skomagerrækken 3
11/11 2007 kl. 13.25, © pelo

bygget 1919 (nedenfor) og 1937 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal.

Politi­stationen fortsatte her til maj 1938, da den flyttede skråt over gaden til Diskonto­bankens aflagte Ramsherred 3, som samme Tidemand-Dal ombyggede til etaten. Ved udbygningen 1937 citerede Tidemand-Dal den tidligere brand­stations rundbuede porte og relaterede huset til den nye politigård skråt overfor ved at bruge samme marmor omkring døre og vinduer. Siden september 1938 var her dommer­kontorer. Efter justitsens udflytning til den tidligere Gardehusar­kaserne 2009 blev her 2012 Næstved Lægehus.

Dommerkontorer
11/11 2007 kl. 13.24, © pelo

Våbenskjoldene er også fra 1937 og identiske med de modstående på Tinghuset og næsten også med dem på den nye politi­station skråt overfor.

huset 1919-37

Skomagerrækken 3 ca. 1930
Knud Knudsen ca. 1930, NæstvedArkiverne 32872B6245

bygget 1919 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal i henhold til retspleje­reformen samme år, til politi­station, hidtil i Råd-, Ting og Arrest­huset (1 side frem).

Husets forgænger fra 1854 efter tegninger af tømrer­mester Hoffmann* var sprøjte­hus indtil 1898, da det flyttede hen i Sandgraven. Brand­kaptajner:

  • 1849-69 tømrermester Søren F. Hofmann*
  • 1869-78 malermester Chr. Petersen*
  • 1878-84 murermester P. Hansen*
  • 1884 - død 1898 købmand Emil Hansen*.

Brandmændene var tjeneste­pligtige, udskrevet på brand­session.

Derefter blev huset brugt til Kødkontrol indtil 1919. 1923/24 blev der kød- og levnedsmiddel­kontrol i det nyindrettede Kvægtorvet.

27/2 2020
231(b), gl. 129b