Østergade 13

Østergade 13
23/7 2006 kl. 16.59 © pelo

grundmur på kampestens­fundament med delvis kælder

Ane Margrethe Halvorsen* var enke allerede 1828. 1834 var hun 34 år og drev slagteriet her med sønnen Jens Peter på 16 som læredreng, indtil 1867 også et avlsbrug ledet af en avlskarl. Omkr. 1840-45 var sønnen svend, 1850 bestyrer, senest 1855 mester og ejer af gården. 1865 døde han, kun 46 år gammel, og hans bror A.H. Halvorsen, der drev slagter­forretning og lysestøberi henne på hjørnet af Krumport, overtog forret­ningen her. Han flyttede 1869/70 til sit nybyggede Farimagsvej 34. Enkemadam Halvorsen ejede og boede i gården - død 1879, 1880 afløst af en ugift datter der også hed Ane Margrethe Halvorsen

Beslagsmed ved 4. Dragon­regiment Niels Rudolf Davidsen (1837 - 1924) boede her senest 1880 - 1924 og ejede gården 1881/82 - 1918. hans værk­sted var i smøgen mellem Vinhus­gade og Kirke­pladsen, i det mindste o. 1890.

Ejerne brugte også gården til udlejning, bl.a. til

I den tidligere gård her drev købmand Henrik Steenholm tobaks­fabrikation og brændevins­brænderi o. 1790'erne - mindst 1827.

24/3 2020
69, gl. 6