Krumport 2

Krumport 2
23/6 2010 kl. 17.46 © pelo

og Østergade 7 (t.h.), bygget 1900-01 for handels­gartner Rasmus Sørensen* ved arkitekt Fr. Wilsbech*. Bygmestre var murer­mester P. Hansen* og tømrer­mester Th.A. Aaris. Familien Sørensen ejede huset -1948. 1986 blev den høje sokkels imiterede kvadre mod hjørnet og mod Østergade (.t.h.) over­pudset. Facaden mod Krumport (t.v.) afslutter "Sct. Mortens Kirkeplads" mod øst.

Rasmus Sørensen* flyttede straks sin gartner-, blomster- og frøhandel, grundlagt 1877, hertil fra Østergade 14-16 overfor. Han boede på 1. sal med kone, stor børneflok og ekspedi­trice. Han ejede stadig huset 1925, men senest 1922 gik forret­ningen videre til sønnen Knud Sørensen der også drev dyrehandel med dyrehave i gården og haven op ad Sandbjerget, en offentlig attraktion der vakte nogen omtale, således i Næstved Tidende 1931:

Allerede nu har gæst nr. 3000 passeret kontrollen. Hr. Sørensen er stadig på jagt efter nye attraktioner og har således købt et par smukke ugler og fået skænket en stenmår til haven.

Og:

En væltet petroleums­lampe var årsag til, at der opstod ild i abehuset i gartner Knud Sørensens dyrehave på Amtmands­stien. Ilden blev hurtigt slukket, men alle aberne blev stærkt røg­forgiftede. Falck sørgede for, at de blev pakket ind i uldtæpper og behandlet med ilt og kamfer. To af dem var dog så medtaget, at de døde få timer efter.

1960 solgte Sørensen gartner­forretningen og dyre­handelen som to separate forret­ninger. Blomster­forretningen (t.v.) blev videreført af andre til 1970/71 under det poetiske navn Aakande. Dyre­handelen (t.h.) videre­førtes indtil 1962, da Lis Nørgård gjorde den til mode-, trikotage- og hatte­forretning. I 1980'erne var der forsikrings­selskab, først VIDAR, så Stats­anstalten for Livs­forsikring i den tidligere blomster­forretning, fra midten af 80'erne i begge tidligere forret­ninger. Mindst siden 1999 bor Røde Kors her, først med genbrugs­butik, nu med kontor-/møde­lokaler.

Her var erhvervs­lejligheder

og ren beboelse

den tidligere gård

var ejet af købmand Hans Henrik Witte* overfor senest 1801 - død 1838. Han brugte den til udlejning. Sønnen, købmand og postmester I.N. Witte* ejede den - død 1865. Omkr. 1845-55 boede hans 2 ugifte søstre, de frøkner Witte her, deres efterladen­skaber blev solgt på auktion 1859. Bagtil mod Krumport boede skomager­mester Rasmus Hansen til leje o. 1834-55; hans enke Karen f. Sindahl boede her 1867. 1865 solgte enkefru Witte gården til skomager­mester Mathias Sebastian Møller* der flyttede herhen fra Østergade 23-33. 1883/84 solgte han den til skomager­mester L.A. Møller, Skomager­rækken, den. Han brugte den til udlejning. 1900 solgte han den til gartner Sørensen overfor der rev den ned og byggede nyt.

Krumport 2
1/6 2002 kl. 18.55 © pelo
Krumport 2
1/6 2002 kl. 18.55 © pelo

Arkitekt Wilsbech* gentog de tre­kantede kviste fra Ferdinands Gård. 2 andre arkitekter gentog dem

På 2 af kvistene er kuglerne gået tabt.

22/3 2020
dokumentation
72, gl. 9, Krumport 2 t.v.: 73, gl. 54
del af Østergade 2: 71, gl. 8(b)