Krumport 4
9/5 2002 kl. 18.13 © pelo

Krumport 4

bygget 1901 af tømrermester Hans Hansen, Lille Næstved, og murer Lars Larsen, Holsted, der ejede huset -1911/12. Som i nabohuset (1 side frem) er et butiks­lokale i den højtliggende kælder nu ombygget til lejlighed.

Saneringen af gaden mellem 1901 og 1905 betød, at beboerne blev udskiftet, med en undtagelse: Handelsagent, fæstemand L. Wildt (f. 1831) boede 1901 i den gamle slum, 1906 i stue­lejligheden her med kone og tjeneste­pige; han havde 1857 - mindst 1888 drevet manufaktur- og klæde­forretning i Østergade 18, o. 1890 kommissions­forretning i Grønnegade.

Her var pensionat o. 1925-48 ved skiftende enlige kvinder, o. 1925-34 enkefru Cathinka Høyer der også ejede huset; hun flyttede til nabohuset (en side tilbage). Skomager­mester Peter Iversen* boede her privat 1937/38 - død 1959.

8/4 2020
74a, gl. del af 8a