Østergade 17
23/7 2006 kl. 16.57 © pelo

Østergade 17

bygget 1886 for fragtmand Lars Jørgensen* efter ned­rivning af halvdelen af det opr. bindingsværks­hus fra ca. 1650 (nedenfor). Bygmester var sandsynligvis Morten Hansen (1 side frem).

Fragtmand Jørgensen købte den daværende gård (nedenfor) 1876 og boede her - død 1889. Enkefru Vilhelmine Jørgensen (f. 1836) ejede og boede i gården - død 1917 og videreførte virksom­heden sammen med sønnerne:

Endnu en bror, skomagermester Jørgen F. Jørgensen (f. 1877) boede i den høje kælder o. 1924-39.

Svigersønnen Svend Nielsen boede her også. Han overtog 1946/47 Tuborg-depotet der hermed flyttede tilbage hertil, snart også fragmands­forretningen, nu under det mundrette navnBelæssede Vogne, Spor 58. Hans efterfølger fra 1973 Svend Åge Henriksen flyttede maj 1974 øldepotet ud af bymidten. Derefter havde cykelhandler Borum Ærø lager i de voluminøse baghuse.

På 1. sal boede Carl Zilmer senest 1916 - død 1942 med familie og op til 6 børn. Han var egentlig handske­mager, men faget var trængt af industri­udviklingen. Senest 1921 - 1932/33 var han politi­betjent, derefter pante­foged.

det halve bindingsværkshus mellem 1886 og 1947

tidligere hus
ca. 1920, ukendt fotograf, NæstvedArkiverne B10.301.16

med bindingsværks­knægte af Abel Schrøder den Yngre. Resten, 6 fag, blev stående t.v. hvor der nu er indkørsel, blev fredet i 1918, men forfaldt fremad­skridende. Da Tuborgdepotet i ejendommen havde brug for vendeplads til ølbilerne hævedes fredningen 1944, huset blev revet ned 1947. Tilladelsen i byrådet 28/4 synes ikke at have vakt opmærksomhed, endsige debat. De resterende bindingsværks­knægte blev reddet og er nu på Næstved Museum. Jeg er fristet til at tro at fyldholten over porten i nr. 11 stammer herfra; tilsvarende anes under taghænget mellem knægtene; men det er gætværk.

Udvendige trapper var tidlige almindelige, af sten eller som her af træ.

Vaske-, stryge- og rulle­forretningen t.h. tilhørte senest 1901 - 1931/32 enkefru Sofie Petersen der boede her med 2 børn, senere med en med­hjælpende datter; hun blev boende her som alders­rente­nyder - 1941/42.

Ejer og beboer var o. 1781-91 feld­bereder Hans Hansen, o. 1801 hans enke. Gården blev senest 1813 overtaget af købmand Carl Peter Soldath*, der drev virksomhed her og ejede gården til sin død 1854, efter­hånden sammen med to andre ejendomme. Han var tredje generation af slægten Soldath, der kan spores i Næstved tilbage til 1746. Han brød med slægtens tradition for murer­håndværket, blev velstående som købmand, også kæmner 1824-27, og ejendoms­besidder. Hans husstand omfattede fru Regine (1794 - 1850), jævnthen også en handels­betjent, en handels­lærling, o. 1834 brorsønnen Carl (f. 1819), to tjeneste­karle og en -pige, ikke nogen stor virksomhed, men nok til at gøre ham velstående. Efter hustruens død nåede han lige at gifte sig med den 24 år yngre Lise Kruse, men begge ægteskaber forblev barnløse, der var ingen til at videreføre virksom­heden. Købmands­enken flyttede til nr. 21 (2 sider frem) og solgte forretningen til H.N. Nellemann der gik fallit 1857.

Engang i 1850'erne åbnede urmager, fra 1864 også købmand Gustav Lund* forretning her. Fru Christiane Cathrine Lund, f. Soldath (1809-92), brordatter til den afdøde købmand, drev under navnet Madam T. Lund modehandel i huset. Som logerende havde de hendes to år yngre ugifte bror Søren Christian Soldath. Han holdt fast i familie­traditionen: murerfaget. Lund gik fallit 1866 og flyttede til Riddergade, kort efter til Østergade 1 hvor familien boede o. 1870-80. Fruens modehandel fortsatte til mindst 1883 da butikken var i nr. 6.

Rebslager Frederik Christian Schiøtte (eller Schytte, d. 1906) flyttede hertil 1866 og ejede gården senest året efter. Måske drev han sit håndværk på den stærkt skrånende grund - 1870 søgte han kommunens tilladelse til udgravning bagude. 1876 solgte han gården til fragtmand Lars Vilhelm Jørgensen.

Sten- og billedhugger Peter Johnsen* åbnede virksomhed her 1875 men boede her vist ikke. 1881 flyttede han virksom­heden til sit nye hus i Ringstedgade 32.

-----
Litt.:
Lene Mazanti: Soldath - en slægt i Næstved, Liv og Levn 7, Næstved Museum 1993

detalje

Østergade 17
14/9 2001 kl. 17.35 © pelo

gård

Østergade 17
10/9 2001 kl. 10.18 © pelo

side-/baghuse revet ned 2018 som begyndelse på et bygge­projekt

Østergade 17
10/9 2001 kl. 10.04 © pelo
gavlmaleri
16/4 2014 kl. 17.40 © pelo

gavlmaleri

udført 4/4 2014 af HuskMitNavn på initiativ af Næstved Ungdoms­skole og Næstved Kunstby. Forsvinder nu med nybyggeriet.

27/3 2020
67, gl. 4