Østergade 23

Østergade 23
24/4 2007 kl. 14.03 © pelo

bygget mellem 1827 og 1865, men facaden er siden ændret helt. Indtil 1970 fremtrådte den traditionelt (nedenfor). Så blev den ombygget ad flere gange ved arkitekt B. Nordstedt Jørgensen. Den nye glasfacade blev trukket tilbage så den flugter med nr. 25, taggesimsen blev baldakin. Kvistene blev bygget på 2006 samtidig med at skifer på taget blev udskiftet med tegl.

Ejendommen indgik i Brandts* købmands­gård og har siden været slået sammen med nr. 25 (nedenfor).

Østergade 25

Østergade 25
11/9 2006 kl. 14.01 © pelo

bygget 1961 ved ing. Otto W. Rasmussen efter nedrivning af halvdelen af nr. 25 (1 side frem). Baghuset er fra beg. af 1800-tallet.

Ejendommen indgik i Brandts* købmands­gård. 1965 åbnede kæden Rygaards Tæppemarked ved Kjeld Rygaard Jensen afdelingen Østergades Tæppehus, 1968-74 i sameje med SUM. Det afløstes marts 1983 af Borum Ærø Cykler der flyttede over gaden fra nr. 24 og var her til langt op i 90'erne.

Østergade 25A

Østergade 25A
22/7 2006 kl. 18.18 © pelo

Det første pakhus her blev bygget mellem 1761 og 1781 i én etage. Det blev ny- eller ombygget mellem 1810 og 1827 med 23 fag, stadig i én etage. Mellem 1827 og 1867 blev det forhøjet med en etage. Det er gravet ind i sandbjerget, så at kun overetagen er fri mod nordøst. Midt i 1930'erne eller kort efter blev længden halveret (fra enden bagest t.h.). Bindings­værket i gavlen t.v., og kun dér, er falsk.

1979 blev det restaureret og indrettet til kontorer og lejligheder ved ing. Otto W. Rasmussen for Kjeld Rygaard Jensen. I kontor­lokalerne drev Ringstrøm & Gammelgaard ejendoms­handelen Huskat i slutningen af 80'erne. 1995 blev også de lokaler til bolig.

Østergade 23-25, 1954

Østergade 23-25, 1954
Næstved Arkiverne 3898

1954 købte blikken­slager­mester Preben E. Jensen, kobbersmed Rasmussens Eftf., ejendommen og drev virksomhed her til mindst 1959.

30/3 2020
del af 64, gl. 1