Østergade 27

Østergade 27
29/11 2017 kl. 12.59 © pelo

11 lejligheder, bygget 2016-17 af Helvetia Huse Aps

tidl. Østergade 27

Østergade 27
11/9 2006 kl. 13.59 © pelo

Nr. 27A, nærmest (t.h.), er bygget mellem 1827 og 1865, udvidet mod gården 1955 ved arkitekt Sigurd Petersen. Nr. 27, bagest (t.v.), tidl. del af nr. 25, er bygget mellem 1876 og ca. 1900, men blev halveret 1961 ved opførelsen af nr. 25. Facaderne blev renoveret i 1986.

Huset indgik i Brandts* købmands­gård, men blev mest lejet ud til diverse hånd­værkere, således snedker­mester Rasmus Høier* o. 1834-50.

1801 havde et tidligere hus indkvartering af fire "national­ryttere". Det genspejler antagelig mobiliseringen under krigen mod England. 1840 finder vi blandt lejerne arbejdsmand Hans Christensen med kone og to børn, egen husstand uden tyende, et tidligt eksempel på fremtidens kerne­familie.

KFUK i Næstved blev stiftet 3/1 1887. Nov. 1904 åbnedes et KFUK-hjem på hjørnet af Vinhusgade og Brogade. 1918 flyttede det til Amtmands­gade, nu Krumport 2, 1929 lejede det sig ind hos købmand Brandt her. Senere købte KFUK huset. Det rummede stadig pensionat i 1959. KFUK var her til nedrivning, med spejderhytte fra 1972 bagude.

Nedrevet 2016. Dermed er det sidste af den gamle købmands­gårds forhuse forsvundet.

31/3 2020
del af 64, gl. 1