Østergade 9
23/7 2006 kl. 17.01 © pelo

Østergade 9

bygget 1910-11 for vognmand og kolonial­handler Ole Severinsen* der ejede dobbelt­gården nr. 9-11 o. 1907-16, sandsynlig­vis ved arkitekt og tømrer­mester Chr.P. Jespersen.

Købmandstraditionen (nedenfor) fortsatte her:

1933-47/48 var her igen snedker­værksted, nu med møbel- og ligkiste­magasin, ved snedker­mester Henrik Nielsen (f. 1890), søn af snedker­mester Jens Nielsen, til­flyttet fra Grønne­gade 5, fraflyttet til Sct. Mortens­gade 1.

Blikkenslager­mester Kurt Scheibel flyttede 1945 hertil fra Sct. Mortensgade 5. Han havde værksted i gården og lager i en del af baghuset, 1947-48 bolig i forhuset. 1967 blev værkstedet overtaget af Blico med Henning Jacobsen som initiativ­tager. Det ophørte 1983/84.

Østergade 11

Østergade 11
19/8 2006 kl. 14.53 © pelo

bygget 1912-13 ved arkitekt Chr.P. Jespersen for vognmand Ole Severinsen* der ejede dobbelt­gården senest 1907 - 1916.

Her var barbér-/frisørsalon senest 1921 - 2005/06:

Svend Mørkeberg åbnede 15/3 1955 Østergades Tapet & Farve her; september 1960 flyttede han over gaden til nr. 16. Erik og Connie Wolmer åbnede guldsmede­forretning 23/8 1978; den fortsatte op i 90'erne. Ibo åbnede Pizza Express februar 1990; indtil da var der kiosk.

gård

Østergade 11
7/8 2008 kl. 8.45 © pelo

Ovenpå, i nr. 9-11, boede selvstændigt erhvervs­drivende

og overordnede funktionærer

I nr. 11 drev Maren Kristine Hansen pensionat 1937/38 - mindst 1948.

fyldholt

Østergade 11
7/8 2008 kl. 8.47 © pelo

Disse udskårne engle har renæssance- eller barokpræg. De ligner meget nogle fyld­holter fra 1600-tallet, genbrugt i Hornemanns Gård, der lå på Axeltorv 1668-1899, nu udstillet på Næstved Museum. Men motivet var en kliché i 1600-tallet. Jeg har ikke kunnet opklare, om de stammer fra Hornemanns Gård eller fra et andet af periodens forsvundne huse, f.eks. et tidligere hus her eller Østergade 17, eller om bygherren har moret sig med at lade en træskærer efterligne motivet.

Nedenfor ser du en af englene tættere på. Hvis du har et bud på oprindelsen, må du meget gerne sende mig en mail.

Østergade 11
7/8 2008 kl. 8.47 © pelo

den tidligere gård

I det tidligere nr. 9 var der snedkeri og ligkiste­magasin ved F.H. Schiøth ca. 1818 - mindst 1861. Her var skomageri o. 1834-45 ved Rudolph Johan Michelsen, fraflyttet til Ringstedgade 4. Engang mellem 1860 og 67 blev gården lagt sammen med nr. 11.

Store købmænd ejede nr. 11

som de brugte til udlejning. De flg. købmænd havde forretning og bolig her:

1907 genåbnede vognmand Ole Severinsen* butikken, 1910 flyttede han den til sit nye nr. 9 (ovenfor)

pakhus

Østergade 9-11, pakhus
3/9 2008 kl. 15.18 © pelo

Købmand N.A. Lunds* pakhus fra 1831, forhøjet med en etage til kornmagasin 1844. Venstre del i grundmur er tilbygget 1853. 1980 restaurerede arkitekt Christian Scheibel huset og indrettede tegnestue på første­salen. Efter yderligere gård­rydning og istand­sættelse senere i 80'erne er her boliger.

Købmand Niels Andreas Lund ejede gården 1826 til sin død 1858.

Østergade 9-11, pakhus
5/9 2003 kl. 14.11 © pelo

Købmand N.A. Lunds* initialer og byggeår.

Østergade 9-11, pakhus
7/8 2008 kl. 8.43 © pelo

set fra gården Krumport 8. Sidefløjen t.v. er tilføjet senere, måske efter at N.A. Lund* 1858 købte en del af gården i Krumport.

23/3 2020
9: 70(,71), gl. 7
11: 70a, gl. 7