Ferdinands Gård

Axeltorv 7
17/4 2009 kl. 8.32 © pelo

Axeltorv 7 (t.v.), Kirkestræde 1 (t.h.), bygget 1899 ved arkitekt Fr. Wilsbech for manufaktur­handler Lorents P. Ferdinand*. Johs. Jørgensen murede.

Axeltorvs sydvestside: Tre huse, tre triste nedrivnings­historier. Købmand L.P. Ferdinand købte Hornemans Gård og rev det hele ned 1899. Hele gården? Nej! En stump baghus der nu tilhørte nabo­gården (1 side frem) holder endnu stand.

Ferdinand fik byrådets tilladelse til at rykke huset ca. en meter frem mod Axeltorv til gengæld for en til­svarende tilbage­rykning mod Kirke­stræde hvilket frilagde lidt af gavlen til Kirke­stræde 3 (1 side frem). Tilladelsen kostede kommunen 2.000 kr., mange penge dengang, idet naboen t.v., købmand Chr. Satterup, selv byråds­medlem, krævede og fik erstatning "for for­mindskelse af hans ejendoms værdi". Pengene brugte Satterup til at rykke sin egen forretnings­facade tilsvarende frem.

Ferdinands gård var Wilsbechs tredje store rødstens­hus på Axeltorv inden for ganske få år, efter nr. 4 og nr. 1, og det flotteste. De vandrette sandstens­bånd, nu udført i beton, kunne referere til Bindesbølls Løveapotek skråt overfor, men var også i tråd med tidens renæssance­mode. De specielle kviste genbrugte Wilsbech året efter i Krumport 2, andre kopierede dem på Farimagsvej 33 og i Torvestræde 11. Et hjørnehus med respekt for sig selv skulle have tårn, L.P. Ferdinand annoncerer da også forret­ningens flytning til Taarn­bygningen. Tårnet har siden mistet sit spir og kvistene deres små spir eller pinnakler der ganske lignede de bevarede i Krumport 2.

1900 flyttede husets nye ejer manufaktur­handler L.P. Ferdinand selv ind i den store hjørne­forretning med sit Crome & Goldschmidts Fabrikers samt Horsens Tugthus' Udsalg, tidligere Axeltorv 8 lige overfor. Ved flytningen reklamerede han særlig med Damp-Fjer-Renseri. Ferdinand boede selv på 1. sal med familie og tjeneste­pige, 1906 2 kommiser, tjeneste­pige og karl. Ferdinand boede her - død 1935/36, enkefru Therese Ferdinand var ejer og beboer - død 1945.

Chr. Aarup (1867 - 1934) videre­førte forret­ningen 1908-18, Crome & Goldschmidt fortsatte her med Chr. Hoffmann* som bestyrer 1918-23. Så overtog Hoffmann selv manufaktur­forretningen. Han boede her også privat o. 1921-30. Forretningen fortsatte her indtil 1969, fra hans død 1951 under sønnen af samme navn. Han solgt til købmand Henning Munck, der solgte dametøj her indtil 1983. Damemode­handelen fortsatte som Louise, fra 1990 Laura, siden 1995 Solo.

Axeltorv 7 (t.v.)

Boghandler Carl Hinding* flyttede som Ferdinand selv kort, fra Fixhus, Axeltorv 5, til butiks­lokalet t.v. 30/4 1900. Han boede her også med familien, 1906 også 2 medhjælpere, 2 lærlinge og 2 tjeneste­piger. 1/4 1913 overtog hans medhjælper siden 1906 August Børner* bog­handelen. Han solgte pr. 30/4 1962 til Karl Johan Lange der 13/5 samme år flyttede den til Torvestræde 13. Nu er den i Torvestræde 3. Han fulgtes her 18/5 1964 af Finn Andersen med stof, tråd og knapper. Siden april 1987 har Niels Funder der begyndte 1982 i Kindheste­gade 12 th. drevet sin herretøjs­forretning her.

Boghandelen og Næstved Bio hang sammen. 1907 overtog Hinding m.fl. biografen der var begyndt året før som en aflægger af den københavnske Kosmorama. Efter at have afhændet bogladen fortsatte han biograf­driften til sin død. 1940 fik Børner bevillingen. Han lod det nye Bio opføre på Kattebjerg 5 og fortsatte som biograf­direktør til sin død 1966.

Kirkestræde 1 (t.h.)

Forrest i Kirkestræde var

Bagest

Axeltorv 7
13/5 2002 kl. 8.31 © pelo

24/4 2020
200, gl. 144