Axeltorv 6-7, Kirkestræde 1-3, Sct. Peders Kirkeplads 3-5

Gøyernes Gård, Axeltorv 6 Gøyernes Gård Ferdinands Gård, Axeltorv 7 Ferdinands Gård Kirkestræde 3, Sct. Peders Kirkeplads 3 Schwanes gård Middelalderrådhus, Sct. Peders Kirkeplads 5 Middelalder­rådhus

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Axeltorv var i middel­alderen og langt op i 1600-tallet Sct. Peders Kirkeplads. På det nuværende Axeltorvs plads lå Gråbrødre­klostret (franciskanernes kloster). 1531 besatte borgerne under ledelse af den adelige Mogens Gøye klostret. Ved nyordningen efter reformationen skænkede kronen klostret til byen, der gradvis rev det ned, sidst kirken 1553. På altrets plads rejstes byens kag (afstraffelses­sted). Pladsen kaldtes nu Hestemarked og henlå længe uden brolægning og ret øde, kun med en brønd i midten. Efterhånden blev den byens centrale plads og overtog sit navn fra Kirke­pladsen. Bilismen gjorde den til parkerings­plads, 1957 blev den endda gravet op og en under­jordisk parkering blev anlagt, desuden en benzintank. 1971-75 blev den gradvis fodgænger­område. Der er velbesøgte torve­dage med godt udvalg onsdag og lørdag formiddage.

Kirkepladsen er anlagt i middel­alderen som Sct. Peders Kirkegård, Tingstedet og Axeltorv. 1826 blev kirke­gården lukket og dens mure revet ned i 1840'erne. Nu kaldtes pladsen Kjød­torvet. Fra middel­alderen er foruden kirken også Boderne og rådhuset bevaret, fra o. 1600 Oberst Schwanes gård, mens den ældre Gøyernes Gård blev revet ned 1957. En fløj af den findes nu i Den Gamle By i Århus.

2 korte stræder forbinder de 2 pladser:

Passagen der forbinder Axeltorv og Kirke­pladsen hed Pølse­stræde eller bare Pølsen. Efter ønske fra Glar­mester J.A. Pedersen og isen­kræmmer Chr. Satterup, ejerne af de 2 ejen­domme der, omdøbte byrådet den 10/3 1910 til Gråbrødre­stræde efter det nedrevne kloster. Det blev 1957 flyttet lidt mod nordvest og indbygget i det nye Axel­torv 6.

Kirkestræde, tidligere også Torvegade, forbandt tidligere det gamle Axeltorv (Kirke­pladsen) og Hjultorv. Det gør den for så vidt stadig, men i middel­alderen løb den langs Gråbrødre­klostrets kirkegårds­mur.

26/4 2020