Oberst Schwanes Gård

Kirkestræde 3, Sct. Peders Kirkeplads 3
24/6 2007 kl. 17.11 © pelo

Kirkestræde 3, Sct. Peders Kirkeplads 3. Huset er ikke opkaldt efter bygherren, der er ukendt, men efter den ældste kendte beboer. Navnet blev lanceret 1980 af ejeren, manufaktur­handler Erik Andersen, i forbindelse med istand­sættelse af baghuset; det er aldrig rigtig slået an.

Det ældste parti, de fem fag t.h., er iflg. porthammeren fra 1606. Det blev kort efter, eller i hvert fald før 1682, forlænget med 6 fag og gavlen mod Kirke­stræde. Sammen­bygningen ses stadig bag nedløbs­røret. I de udmurede tavl er munkesten fra det nedlagte Gråbrødre­kloster gen­anvendt.

Det er sværere at alders­bestemme længen mod Kirkestræde, i baggrunden t.v. Tekniske under­søgelser peger på at den er jævn­aldrende med det øvrige, grundtaksten 1682 nævner noget upræcist tre fag i to stokværk, brand­taksationen 1736 en vestre længe til strædet på fem fag i et stokværk. Den er så forhøjet før 1761 og forlænget med 1 fag mellem 1827 og 1867, idet der hidtil havde været en slippe ind til gården mod naboen, Hornemanns Gård (1 side tilbage). Netop afgræns­ningen mod dennes store bygnings­masse kan gøre det svært at identificere de enkelte dele. Det gælder især baghuset, rimeligvis en rest af Hornemanns Gård, der længe har tilhørt Schwanes Gård.

Fra før 1761 omfattede gården også en staldlænge på 9 fag på den anden side af gaden, op til kirkegårds­muren, nu græsareal op til kirken. Den blev købt af kommunen 1852 og nedrevet 1854. Den ryddede husrække kan ses på et maleri fra ca. 1825.

Hen i 1800-tallet var Kirke­pladsen 3 ændret sådan, at gennemkørsels­porten var erstattet af en dør i fag to fra højre og endnu en dør var indsat i fag fem fra højre. En tegning af professor H. Storck og ældre fotos viser dette udseende. Det anes også på nævnte maleri, hvor facaden fremtræder over­pudset. Gavlen mod Kirke­stræde stod endnu o. 1870 i bindings­værk, men blev o. 1900 grundmuret. Kirkestræde 3 (t.v.) blev restaureret 1884-85, gården blev fredet 1919, Kirkepladsen 3 (t.h.) blev restaureret 1945 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal i samarbejde med National­museet for revisor Johs.E. Hulbæk.

2002-05 restaurerede en ny ejer længen mod Kirke­stræde (t.v.) og indrettede lejlig­heder ovenpå.

Det har fra begyndelsen været en statelig gård. Den første kendte ejer, men ikke nødvendigvis beboer, er rådmand Hinrich Lafrendtzen (o. 1682). De flg. ejere boede også i gården: nævnte oberst Schwane (o. 1736-41), hans enke (o. 1753-61), så postmester Mathias Schwartz ca. 1765 - død 1800 hvorved huset også blev posthus i de år, derefter hans enke (o. 1801).

Så bliver her købmandsgård

Omkr. 1840-45 var her blikkenslager­værksted ved Peter Chr. Christensen*, 1845 med familie, svend, lærling og pige, fraflyttet til hjørnet Kirkepladsen Købmagergade; firmaet eksisterer stadig.

Fra 1850 var her buntmageri:

Her var trikotage­forretning på hjørnet

Hulbecks tidligere lokale blev 1929 overtaget af F.M. Springer*, grundlagt i nabohuset (1 side tilbage) 1902 som Næstved Kaffe-Magasin, tilflyttet fra Axeltorv 11, nu med parfume og tobaks­varer, en utænkelig kombination i dag; 1958 flyttede den til den nybyggede Gøyernes gård (2 sider tilbage). 1934 flyttede skrædder­mester Chr. Elbo (1868 - 1958) hertil fra Ringsted­gade 13, privaten var i Ågade 10. 1941/42 blev værk­stedet over­taget af den hidtige mester­svend Hans Jørgensen der i slutningen af 60'erne omdannede den til herre­konfektion og lukkede januar 1978.

Enkefru Birgitte Kanns broderi­forretning var her 1894 - ca. 1905, tilflyttet fra Vinhusgade 13, fraflyttet til Ramsherred 31. Mod Kirke­stræde var der tobaks­forretning o. 1900-1970, ved L. Petersen 1901 - død 1942; han boede ikke i huset, men 1925- i Kindhestegade 18.

Her var revisons­kontor 1934/35- ved Johs.E. Hansen der 1945 skiftede navn til Hulbæk; han ejede og restaurerede gården. 1963-1972 var DSB-Rejsebureau og Turist­bureau i gavl­facaden, tilflyttet fra Axeltorv 1, fraflyttet til Ringsted­gade 21. 1972 genåbnede Chr. Hoffmann*, tidligere nabohuset t.v. (1 side tilbage), her i gavlen; efter hans død 1978 videre­førte enken Gurli Hoffmann forretningen til 1982, da hun solgte til Erik Andersen, Deko Stof t.v., der udvidede forret­ningen til hele facaden, lukket 2002.

tidl. facade
16/4 2004 kl. 17.16 © pelo
Kirkestræde 3
7/8 2005 kl. 17.01 © pelo

som facaden så ud umiddelbart før restaurering

nyrestaureret facade: nyt bindings­værk med gen­anvendelse af knægte og mønster­bånd

Kirkestræde 3
29/8 2001 kl. 17.43 © pelo

Gavlen er trods sit biedermeier-præg fra hen ved 1900, indtil da stod den i bindings­værk.

1893 - 1924 havde O.Chr. Hulbeck* forretning her, o. 1903 Jydsk Kjole & Klædehus, o. 1910 Manufaktur­huset, o. 1917-23 Næstved ny Kontant­forretning, vel som en udfordring til Kontant­forretningen på hjørnet af Riddergade og Torve­stræde; den havde også butiks­vindue i facaden til Kirke­pladsen (nedenfor). Lokalet blev 1929 overtaget af F.M. Springer*, grundlagt i nabohuset (1 side tilbage) 1902 som Næstved Kaffe-Magasin, tilflyttet fra Axeltorv 11, nu med parfume og tobaks­varer, en utænkelig kombination i dag; 1958 flyttede den til den nybyggede Gøyernes gård (2 sider tilbage). Så fulgte DSB-Rejsebureau og Turist­bureauet 1963-72 da Chr. Hoffmann*, tidligere hjørnet af Axeltorv og Kirkestræde, genåbnede med manufaktur og konfektion her; efter hans død 1978 videreførte enken Gurli Hoffmann forretningen til 1982, da hun solgte til Erik Andersen, Deko Stof t.v., der udvidede forret­ningen til hele facaden, lukket 2002. 2003 åbnede en ny tøj­forretning i gavl­facaden.

Sct. Peders Kirkeplads 3

Sct. Peders Kirkeplads 3
24/6 2007 kl. 17.10 © pelo

Tidemand-Dals restaurering 1945 fjernede en høj smal butiksrude i den venstre del og en dør i den højre (placeringen ses stadig) og rekonstruerede porten helt t.h.

Sct. Peders Kirkeplads 3
16/11 2001 kl. 11.02 © pelo
Sct. Peders Kirkeplads 3
16/11 2001 kl. 11.03 © pelo

 

Sammenbygningen mellem den ældste del fra 1606 (t.h.) og den lidt yngre del (t.v.)

Sct. Peders Kirkeplads 3
7/9 2002 kl. 15.08 © pelo
Sct. Peders Kirkeplads 3
16/11 2001 kl. 11.04 © pelo

MDCVI = 1606

Sct. Peders Kirkeplads 3
8/9 2002 kl. 11.37 © pelo

16/8 2018
199, gl. 150