Brandtsgade 1

grundmur på natursten, bygget 1876 af murer J.G. Kühne der straks solgte til fabriks­arbejder S.P. Johansson (eller Johansen). 1989 blev hjørne­butikken omdannet til beboelse og tagaltan tilføjet ved arkitekt­firma Holkjær og Weitemeyer for Kurt Brandt.

Her var bådudlejning o. 1901-06 ved enkefru Karen Marie Jensen der boede her med 3 logerende og også levede af hånd­arbejde.

Her var skibsproviantering og kolonial senest 1911 - 1974:

Brandtsgade 3

grundmur på natursten, bygget 1876-77 af murer J.G. Kühne til arbejds­mand Lars Henrik Pedersen der ejede huset 1880 og boede i en del af det; resten lejede han ud til 2 andre arbejdsmands­familier. Omkr. 1890-1901 var ejeren og beboeren Hans Jacobsen der var postbud, 1901 modtager af alderdoms­under­støttelse; også han lejede ud.

1901 - død 1918 var ejeren vognmand Jens Eriksen der boede og drev forretning her. Også han lejede ud, 1906 til enkefru Jacobsen og papir­arbejder Hans Peter Larsen med kone og 2 børn, 1911 bl.a. til sin kusk med kone og barn. Enkefru Maren Kirstine Eriksen (f. 1867) videre­førte vognmands­forretningen til mindst 1921 og boede her stadig 1956.

Brandtsgade 5

dobbelthus, grundmur på natursten, bygget 1882 for sagfører og kæmner Chr. Hansen* med genbrug af materialer fra friskolen, nedrevet året før; forhus fordoblet 1894 og 99 for snedker­mester Nielsen, der 1905-06 også ombyggede halvdelen, vel den ældre, fra bindings­værk til grundmur.

Postbud R. Petersen ejede og boede i huset o. 1890. 1892 overtog snedker­mester Jens Nielsen* (d. 1941) huset. Han drev Jens Nielsen & Sønner - mindst 1935. Ældste søn Henrik etablerede eget værk­sted senest 1916 skråt overfor i nr 16, den yngre søn Theodor blev kompagnon i huset her 1931/32 og fortsatte værk­stedet - død 1961. I butikken drev de Brandts­gades Ligkiste­magasin.

Brandtsgade 7

Ved nedrivningen og opførelsen af Lejerbos boliger (nedenfor) 1985 blev dette enlige portfag fra 1896/97 stående.

Brandtsgade 7A-E

bygget 1984-85 ved arkitekt Hugo Holkjær for Lejerbo med 11 lejligheder. Overfor, nr. 8A-10F, ligger en tilsvarende længe med baghuse og et ældre renoveret hus. Afdelingen rummer i alt 22 lejligheder.

Husene er tilsyneladende bygget med respekt for gadens traditionelle præg med lave arbejderhuse. Men de huse den afløste, var på to fulde etager (nedenfor) viser. De er i god overens­stemmelse med 1980'ernes forkærlighed for tætlavt bolig­byggeri.

tidl. Brandtsgade 7

Forhuse blev bygget 1883 og 84, et baghus 1886, portfag 1896/97 af murermester Chr. Christensen (d. 1911). Han boede selv i et side/baghus. Enkefru Sophie solgte 1919 til glarmester J.A. Pedersen der ejede flere udlejnings­ejendomme i byen. Han ville bruge gården her til stiftelse for enlige kvinder, men måtte opgive tanken.

I kælderen var der detail­handel indtil mindst 1906, o. 1901-06 ved enkefru Bolette Johansen. Vognmand Jens P. Johansen boede her o. 1929-40, mælke­handler Lars Chr. Petersen o. 1938-48. Ellers var her ca. 20 lejlig­heder med ca. 60 beboere, mest ufaglærte arbejdere Fhv. detail­handler Hans P.F. Bærentzen (1868 - 1958) boede her 1941/42 - mindst 1948.

Brandtsgade 9

bygget 1882 af murermester Morten Hansen* for papir­arbejder Lars H. Pedersen, lofts­lejlighed året efter. Pedersen ejede huset - 1890. Han og konen boede her. De lejede en del af stue­etagen ud til en kollega der boede her med kone og barn, og lofts­etagen til en enlig syerske. Papir­fabrikken havde i alle årene ry for at give favorable lån til sine arbejdere så de kunne købe egen bolig.

1893 overtog beslag­smed ved 4. Dragon­regiment Rasmus Laurits Andersen huset og flyttede hertil fra Brandts Kaserne (2 sider frem). Hans husstand - familien, 1901 også lærling og tjeneste­pige - optog hele huset. Han gik på pension hen ved 1920, men boede her - død 1940/41.

Brandtsgade 11

bygget 1909 for støberiarbejder på DEFOR Ole Pedersen der købte grunden af mejeriet. Han flyttede hertil fra nr. 12 skråt overfor og boede her stadig 1956, de sidste år som alders­rente­nyder.

Brandtsgade 15-19

Nr. 13 var mejeriets have og skur, nr. 15-19 småhuse, nr. 15-17 omtrent som nr. 18, det lidt nyere nr. 19 mere i familie med husene på Niels Juelsvej. Nr. 17-19 står stadig.

Nr. 15-17 var bygget 1897 for bud, agent, arbejdsmand, senere kontor­bestyrer H.P. Andersen der boede her med familie - mindst 1916, da han blev vært for det kommunale arbejds­anvisnings­kontor her. Han lejede t 1 eller 2 andre familier, o. 1906-21 oste­handler Hans Peter Rasmussen. Senest 1936 indgik nr. 15 i mejeriet der erstattede det med erhvervs­byggeri. I nr. 17 boede støberi- senere lager­arbejder Henry Hemmingsen boede her o. 1929-48.

Nr. 19 er iflg. bbr bygget 1912. Bygherre var pensioneret stabs­sergent Hans Danholt (f. 1852) der ejede og boede i huset o. 1916-42, tilflyttet fra Brandts Kaserne (2 sider frem). Under 1. verdens­krig var han genindkaldt til sikrings­styrken. På sine gamle dage bar han titlen krigs­assessor.

Brandtsgade 21

bygget 1935 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for murermester J. Christensen der flyttede hertil fra nr. 26 overfor sammen med kollegaen K.P. Ladefoged der også var bygnings­konstruktør. Murerfirma J. Christensen & P. Ladefoged var her stadig 1943, Jens Christensen - død 1947, P. Ladefoged - mindst 1960.

13/4 2020
1: 192h
3: 192g
5: 192q
7: 192t
9: 192s
11: 192dp
15: 192dg
17: 192ap
19: 192aq
21: 192be