Ostenfeldtsvej 3

Ostenfeldtsvej 3
5/9 2007 kl. 8.36 © pelo

grundmur på kampestens­sokkel, bygget 1880 for lærer Houmaae, ændret og udbygget med udenoms­huse 1882/83 for mejeriejer P.Chr. Houmaae*, der grundlagde mejeriet her; tilbygning (bagest) 1922 ved arkitekt Ludvig Beldring* for mejeri­ejer Simon Boel.

1880 var Houmaae mælkekusk i Fårup og annoncerede at han daglig ville komme til Næstved med mælke­vognen (NT 1/6). 1882 grundlagde han mejeriet her. 1886 gik han konkurs, bygninger og virksomhed gik på tvangs­auktion. Auktions­plakaten beskriver dem (NT 4/6):

Bygningerne er kun 3-4 Aar gamle, vel­indrettede til Meieri­drift og Beboelse og med iværende Dampkjedel og Maskiner, assureret for 31020 Kr. I Kjøbet medfølger Damp­maskine og Kjedel, 2 Centrifuger samt det øvrige betydelige Meieri­inventarium. Meieriet er i fuld drift og modtager daglig ca. 6000 Pd. Mælk.

Houmaae blev vognmand omme i Brandtsgade, nr. 22, hvor han boede fra senest 1901.

Næstved Ismejeri, senere bare Næstved Mejeri, var et såkaldt fælles­mejeri, dvs. en privat virksomhed.

Indehavere:

smørkrigen

1883 begyndte smørgrosserer Otto Mønsted produktion af kunstsmør i Århus (OMA). Det markeds­førtes også som butterine. Det vakte bekymring hos smør­producenter og -eksportører. En lov 1885 påbød betegnelsen margarine. 1887-88 kørte den radikale Viggo Hørup en kampagne for det rene land: forbud mod kunstsmør. Et politisk forlig bestemte at margarine ikke måtte farves gul.

Her på stedet gik mejeriejer Ulrich 1890 over til fjenden: Han gik ind i et nydannet A/S Sydsjællandsk Margarine­fabrik der omdannede mejeriet til margarine­fabrik. Købmand G.H. Sander i Østergade blev forretnings­fører. Det blev kortvarigt. 1895 etablerede Ulrich mejeri igen.

Brandtsgade 13-15

Brandtsgade 13-15, Ostenfeldtsvej 5
1/9 2008 kl. 11.52 © pelo

bygget 1948-50 (indviet 14/7) ved arkitekt D. Thomsen, Roskilde, for mejeriejer Anders Olsen.

Fra 1941 blev mejeriet ejet og drevet af tre generationer Olsen: nævnte Anders Olsen (d. 1951), Poul Olsen og Niels H. Olsen. Virksomhedens heste­trukne blå mælkevogne var op gennem 50'erne del af gade­billedet. Der var detail­udsalg her (eller en tid måske i nabohuset, nedenfor) og flere steder i byen, længst i Vinhusgade 2 og Østergade 10.

Efter­hånden blev iskrem en væsentlig produktion. Indtil 1965 blev hver ispind lavet i hånden. Det år solgtes mælke­produktion fra til mejereri­sammenslutningen Næstved Mælkecentral, Vordingborgvej 66 (nedrevet 2008). Virksomheden her blev Næstved Fløde Is. Den blev sidst i 1987, da her var 31 ansatte, solgt til Frisko, der lukkede produktionen her og senere selv fusionerede internationalt.

Huset blev efter indvendig ombygning brugt af arkitekt- og ingeniør­firmaer, først Peter Karstensen, senere Kastor, videreført af Erik Rask Larsen som stadig er her; fra ca. 1999 også Henrik Sørensen, senere HS Ark, der 26/5 2006 flyttede til Vestre Kaj 2. Det er et sjældent eksempel på genanvendelse af en tidlige industri­bygning. Casa Arkitekter har gang i noget tilsvarende i den tidl. Jeppesens Maskinfabrik, Farimagsvej 69. Der er flere eksempler på nedrivning, senest Helge Jakobsens Maskinfabrik A/S, Vordingborgvej 72.

Ostenfeldtsvej 5

Ostenfeldtsvej 5
29/4 2013 kl. 18.53 © pelo

ombygget 2012 ved Krogh Arkitekter, Esbjerg, og Ølgod Construction af MuffByg for lægerne Capion og Kolby

det tidligere hus

tidl. Ostenfeldtsvej 5
5/9 2007 kl. 8.37 © pelo

bygget 1976 ved C.C. Brun A/S, Glumsø som lagerhal for Næstved Flødeis (ovenfor), ombygget til kontorhus 1989-91 ved samme (Søren B. Nielsen Aps, Herlufmagle) for tidligere mejeriejer Niels H. Olsen

det endnu tidligere hus

var bygget 1875 for tømrer­mester og møllebygger Johan Brandt, der flyttede hertil fra Ramsherred 5 og var her - tvangs­auktion 1894; derefter fhv. møller Hans Jensen. Han solgte det 1903 til mejeriejer Carl Hansen der lejede ud, o. 1906 bl.a. til mælke­handler Nielsen og mælkekusk Jensen. Han ejede det indtil tvangs­auktion 1917. Den nye ejer var mælke­handler Frederik V. Ulriksen der boede her o. 1921-40, -1937/38 med forretning. Huset, da med 3 beboede lejlig­heder, blev revet ned 1976.

16/4 2020
3: 192p(,r)
5: 192e