Fægtesalsbygningen

Grønnegades Kaserne
15/4 2006 kl. 14.53 © pelo

også kaldet Nye Kaserne, bygget 1855-56 ved arkitekt, oberst­løjtnant F.F. Ramlau til 2. Dragon­regiment efter nedrivning af Andreas Kirkerups mindre eksercerhus i bindings­værk, bygget 1799 til Sjællandske Rytter­regiment og den nyoprettede eksercer­skole.

En del af grunden var lejet af den fhv. nabo, regiments­dyrlæge Hans Lund (3 sider tilbage). På grund af strid om lejen opsagde han 1862 kontrakten til Ryddelig­gjørelse og Aflevering den 1 Mai 1863. Kommunen stod som lejer men kommunal­bestyrelsen kviede sig, da det ikke er Communens Sag at forskaffe Garnisonen Ridehuus (NA 14/5). Gentagne pålæg fra ministeriet endte med skøde fra H. Lund til Militær­etaten 14/12.

Fægtesalsbygningen
4/7 2006 kl. 7.32 © pelo
30/4 2020