Farimagsvej 22

Farimagsvej 22
28/8 2004 kl. 7.51 © pelo

bygget 1926 ved arkitekt Johs.Tidemand-Dal, Jens Peter Larsen murede, for amts­forvalter (1926-45) Bianco Boeck (1878 - 1945) til bolig og amtsstue. Det lavere hus i forgrunden er en senere udvidelse ad to gange: 1939 også ved Tidemand-Dal og 1985 ved arkitekt Knud Toftvad for Arbejdernes Fælles­organisation.

En amtsstue blev bestyret af en amts­forvalter der sorterede under finans­ministeriet. Opgaven var at indkassere stats­skatter, evt. indirekte gennem det kommunale skattevæsen, og at holde tilsyn med statsskove og evt. kgl. godser i amtsstue­distriktet, som ikke nødvendigvis faldt sammen med amtet. Ved kommunal­reformen 1970 nedlagdes amtsstue­distrikterne.

Amtsstuen i Næstved var fra 1901 i konsul Brandts gård på Østergade, o. 1910 stadig i Østergade, o. 1920 på Hjultorv.

Her på adressen lagde amts­forvalteren altså selv hus til embedet. 1928 købte staten huset. Boeck var her - død 1945, efterfulgt af Hans P. Bonde - død 1961. Amtsstuen flyttede samme år til Baltica­gården, 1962 købte Forsvaret huset og indrettede det til løjtnant­skole. 1977 overtog Næstved Kommune huset, drev ungdoms­skole her, og stillede et lokale til rådighed for Forbrugernes Oplysnings­kontor. 1/8 1983 solgte kommunen huset til Arbejdernes Fælles­organisation der flyttede hertil fra Krumport 3 2/9 sammen med Social­demokratiet, tre fagforeninger og AOF. FO afhændede huset 1996/97.

I efteråret 2009 flyttede Futura­Centret med café, nu under navnet Frivillig­center Næstved hertil fra Ringsted­gade 20. Caféen lukkede december 2015. 2017 flyttede centret hen i nr. 16 (2 sider frem).

8/5 2020
18g