Farimagsvej 26

Farimagsvej 26
20/4 2003 kl. 10.05 © pelo

grundmur på sokkel af granit­kvadre, bygget 1903 for Næstved Kommune som garnisons­sygehus til 4. Dragon­regiment ved arkitekt Kristoffer Varming med arkitekt Frederik B. Wilsbech* som konduktør. Forud gik en arkitekt­konkurrence 1901 som Philip Smidth vandt, mens Anton Rosen blev nr. 2. Alligevel valgte Næstved Kommune og Krigs­ministeriet Varmings projekt.

Næstveds første garnisons­sygehus lå på hjørnet af Sct. Peders Kirkeplads og Pølsestræde (nu Gråbrødre­stræde). 1853-1903 fungerede Helligånds­huset som militært sygehus. Omkr. 1900 iværksatte Krigs­ministeriet opførelse af moderne militær­sygehuse i en række garnisons­byer. Kommunerne stod som bygherrer, men fik fra staten en årlig godtgørelse på 6 % af bygge­summen og 4 % af grund­værdien. I Næstved arbejdede ingeniør­kaptajn Thorsen fra ministeriet tæt sammen med byrådet om projektet.

I huset boede

dertil et varierende antal værne­pligtige patienter. Under september­krigene, de årlige efterårs­manøvrer, og under 1. verdenskrig da sikringsstyrken var indkaldt, var belægningen høj; 1916 var her 19 indlagte og 7 værne­pligtige sygepassere. Sygestuerne var på 1. og 2. sal, i kælderen var der køkken og vaskeri.

Da 4. Dragonregiment ophørte 1923, blev sygehuset her mindre aktuelt. 1934 blev det ombygget til 2 officers­lejligheder og 5 officers­kvarterer (hvad forskellen så er). Ombygningen ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal var vist kun indvendig.

Siden var her almindelige lejlig­heder og klub­værelser. Næstved Kommune solgte huset 1984. Siden 1998 er ejeren Den Alternative Kosmetologskole og Susanne Melchiorsens Næstved Hudplejeklinik der november 1998 flyttede over gaden da Farimagsvej 35 skulle rives ned.

Farimagsvej 26
20/4 2003 kl. 10.07 © pelo
Farimagsvej 26
20/4 2003 kl. 10.07 © pelo

Christian 9.s monogram og Næstved byvåben. Næstved Kommune ejede huset 1903-63, staten ved Forsvarets Bygningstjeneste 1963-78, igen kommunen 1978-84.

Farimagsvej 26
20/4 2003 kl. 10.07 © pelo

infirmeri

Farimagsvej 26, infirmeri
1/5 2006 kl. 17.25 © pelo

baghus, bygget samtidig med forhuset som epidemi­afdeling, 1907 udbygget med en desinfektions­anstalt. Ved nedlæggelsen af det egentlige garnisons­sygehus 1934-35 blev huset her infirmeri.

Næstved Kommune ejer kasernen og bruger dette hus til tekniske formål. Anlægget foran, bag rustne jernplader og umalet plankeværk, er nedtaget før jan. 2014.

Farimagsvej 26, infirmeri
1/5 2006 kl. 17.23 © pelo

detalje fra facaden

Farimagsvej 26, infirmeri
1/5 2006 kl. 14.51 © pelo

detalje fra bagsiden

Længere tilbage, ude af syne fra de to patient­bygninger, lå det lille lighus, også en del af det oprindelige byggeri. Fra midt i 20'erne brugte den tilbage­værende del af kasernen det som smedje, afløst af en ny beslagsmedje 1940-42, nedrevet 1980 sammen med Høje Kaserne.

Bagest på grunden lå krudthuset, ikke en militær installation, men et kommunalt sikkerheds­lager for byens detail­handel. Efter sygehusets åbning blev det anset for en sikkerhedsrisiko og flyttet ud til Galle­marken. Også den placering blev snart indhentet af urbaniseringen, 1912/13 flyttedes det til Åderup Mark. Da også den grund skulle bebygges, af Dansk Skovindustri, blev det nedlagt 1933.

-----
Litt.:
Find Svendsen: Fra Garnisons­sygehus til Hudpleje­klinik og Alternativ Kosmetolog­skole, Næstved 2009

4/5 2020
4q