Grønnegade 12

Grønnegade 12
8/5 2003 kl. 14.47 © pelo

bygget 1935/36; nedrevet 2004 i forbindelse med opførelsen af Kvægtorvs­centret på DEFOR-grunden - et stykke typisk murermester­funktionalisme som ejeren, Næstved Kommune, havde ladet forfalde.

Bygherre var skomager­mester F.C. Hansen (f. 1886), ejer og beboer fra 1927 til mindst 1966. Han havde en betydelig omsætning med militær­støvler her lige lige ved siden af kaserne­porten. Her var snedkeri med beboelse ved O.P. Nielsen o. 1948-55, sidstnævnte år som Syd­sjællands Gulv­afhøvling.

det tidligere hus

Grønnegade 12 ca. 1910
ca. 1910, ukendt fotograf, NæstvedArkiverne NB 7370

Den ældre længe i bindings­værk fik 1887-88 tilbygning i grundmur t.h for skrædder­mester N.C. Jensen.

Ejer og beboer var o. 1837-53 regiments­dyrlæge Hans Lund. Han solgte senest 1855 huset til tømrer og tøffel­mager Hans Hansen men beholdt den parcel af grunden han havde lejet ud til kasernen. Hansen boede i og ejede huset - 1872. Han lejede senest 1864 en lejlig­hed ud til skrædder­mester og marskandiser Niels Christian Jensen der boede her med kone og op til 7 børn. Han købte huset 1872 og boede til død 1911. Skrædder­mester Jensens ugifte datter, syge­plejerske Emilie Jensen ejede og boede i huset o. 1916-25. Hun lejede 1916 ud til skomager­mester Lars P. Andersen som hun giftede sig med o. 1923. Han solgte 1927 hus og forretning til skomager­mester F.C. Hansen, tilflyttet fra Jernbane­gade 23, der byggede det nye hus 1935/36.

Her var værtshus o. 1876-1911, o. 1890 - 1911 ved Christen P.A. Hemmingsen der også drev købmands­handel. Efter ophør blev han boede her til død 1913.

14/5 2020
16/17, gl. 71a