Høje Kaserne

Høje Kaserne
mellem 1911 og 1937, E. Arnholtz, original i Næstved Museum

Høje Kaserne opførtes 1911 øverst på Sandbjerget ved arkitekt G. Rasmussen til 2. dragon­regiments 4. eskadron der samme år blev flyttet fra Odense til Næstved. I stueetagen var der stald til 68 heste, på førstesalen kvarter for 40 dragoner.

Nedrevet 1980 for at give plads til et kulturhus som aldrig blev til noget. Nu er tomten Høje Plads parkering, festplads og legeplads. Kulturhuset blev i mindre målestok realiseret 2001-2002 med Ny Ridehus og Foyer­bygningen.

10/7 2014