Musikstalden

Musikstalden, Grønnegades Kaserne
11/11 2007 kl. 13.18 © pelo

Grønnegades Kaserne, bygget 1804-05 til Sjællandske Rytter­regiment med plads til 67 heste, desuden foder­kammer og lofts­magasin. Arkitekten kendes ikke, men et rimeligt gæt er hofarkitekt Andreas Kirkerup der stod for Gl. Ridehus 1799. Ca. 1855-57, samtidig med opførelsen af Fægtesals­bygningen, fik stalden en mindre udvidelse mod sydøst (t.h.) til rekvisitrum og foderlo, ligeledes ved arkitekt, oberstløjtnant F.F. Ramlau til 2. Dragon­regiment. 1886 tilbyggedes Sygestalden i samme retning.

Lige så længe Næstved havde været garnisonsby, klagede borgerne over byrden ved privat indkvartering af soldater og især opstaldning af deres heste. 1739 lettede staten byrden ved at opføre en rytterstald på hjørnet af Møntergade og Købmager­gade hvor nu Købmagergade 10, Møntergade 1 står. Den blevet revet ned 1806, året efter at stalden her stod færdig, og 1812.

Musikstalden
23/11 2001 kl. 11.29 © pelo
28/4 2020