Justitsråd Wittes og Hustrus Stiftelse

Wittes Stiftelse, Farimagsvej 24
3/7 2008 kl. 10.31 © pelo

Farimagsvej 24, grundmur på naturstens­sokkel, bygget 1905-07 ved arkitekt Vilhelm Fischer[1] for Justitsråd Wittes* og Hustrus Stiftelse. Huset rummede 6 lejlig­heder med central­varme og portner­bolig. 1996-97 blev huset renoveret med tilskud fra Næstved Kommune.

Justitsråd Iver Nicolai Witte* var postmester fra 1830-64. Han ejede en gård på Axeltorv, senere kaldet Fixhus, nu Danica-gården, der var post- og befordrings­kontor 1830-64/65. Hans datter Henriette Cathrine* (d. 1904) giftede sig med Emil Theodor Fix*, der med sin boghandel, nu Langes Boghandel, overtog huset på Axeltorv og lagde navn til både det og Fixvej i Mark­kvarteret. Da Henriette Cathrine var blevet enke, satte hun ved testamente sine afdøde forældre dette minde, der altså først rejstes efter hendes død.

Fundatsen bestemmer, at stiftelsen skal bestyres af postmesteren, sognepræsten og politi­mesteren. Dens Nyderinder skal være Enker og Døtre efter Post­embedsmænd, Embedsmænd og Borgere navnlig i Næstved og denne Bys Omegn. Med hver plads fulgte et legat på 300 kr. pr. år.

Her tilbragte enker og frøkner af borger­skabet deres otium. De første pladser tildeltes oktober 1907 Fru Caroline Amalie Stage, Frk. Anna Louise Galle, Enkefru Anna Christine Frederikke Jørgensen, Fru Birgitte Kann, Fru Kammerraad­inde Helene Petersen og Fru Antonie Rodian (SS-D 18/10 1907).

1925/26 indrettedes en lejlighed i kælderen. Her boede portner og havemand Peter Mortensen Henriksen med familie o. 1929-44, derefter Peder Olsen til mindst 1969.

--------
1] Weilbachs Kunstnerleksikon, udg. 2000, normalt særdeles pålideligt, angiver uden forbehold Fr. Wilsbech som husets arkitekt. Men evidensen for Fischer er stærk - ikke mindst hans originale og signerede tegninger på Næstved Kommunes Tekniske Forvaltning. Det er mig bekendt Vilhelm Fischers (1868 - 1914) eneste arbejde i Næstved. Hans mest kendte værker er Hotel Bristol på Rådhus­pladsen i København (1901-02) og Råd-, Ting og Arresthuset i Holbæk (1909-11).

Wittes Stiftelse
10/10 2004 kl. 9.47 © pelo
Wittes Stiftelse
20/3 2003 kl. 10.09 © pelo
7/5 2020
4v