Vinhusgade 10

Vinhusgade 10
23/6 2010 kl. 17.34 © pelo

bygget 1936 ved arkitekt Jørgen Otbo* for enkefru Hansine Agerskov, ombygning og gård­rydning 1976 ved arkitekt Peter Karstensen for Bristol, ændring 1994.

I det nye hus var der fire små butikker. De var i første halvdel af 1970'erne reduceret til tre.

den tidligere gård

Det ældste kendte forhus, 1682, var et bindingsværks­hus på 12 fag i 2 etager, vel et omfang nogenlunde som nu. 1736 var det reduceret til 10 fag og 1 etage, og sådan stod det endnu 1875. Der var en del udenoms­bygninger bagtil. 1801 nævnes locum, 1827 post, 1867 locummer og post med jernpumpe­redskab - en ret høj sanitær standard.

Ejere og beboere var da også længe folk med høj status:

Ved den tid blev beboerne mere jævne, og gården kom til at rumme to-tre husstande

1874 solgte Løvstrøm gården til garverne Jensen og Hvalsø der året efter åbnede og åbnede læder­handel. Hvalsøe boede her 1880 med en husstand på 12 personer, 1886 oberdrag hans enke sin halv­part til A.W. Jensen*. Han boede her senest 1890 - 1901 da han solgte gården og forretningen til V. Agerskov*, senest 1925 afløst af Frederik Knudsen*, der 1935 flyttede til Ringstedgade 10. Enkefru Hansine Agerskov byggede det nye forhus og ejede og boede i gården -1942, fraflyttet til det nye Østergade 30.

Senest 1911 - 1935/36 boede barber­mester Aksel Jensenius Olsen i for- og sidehuset, tilflyttet fra Kindheste­gade 15 (3 sider tilbage), fraflyttet til Hjultorv 7; i det mindste i begyndelsen var hans baberstue overfor i nr. 7; o. 1921-30 drev fru Marie Olsen trikotage­handel, vel i huset her.

Vinhusgade 10
10/9 2001 kl. 9.26 © pelo

Garveri Jensen og Hvalsø tilføjede 1975 en toetagers produktions­bygning bagtil. Den beskrives i brand­taksationen 10/6: en bygning i nord og syd, 2 etager, 21 fag, grundmuret til alle sider, indrettet til port og garveri.

Byrådet 2/12 1874: Fra endeel Beboere af Viinhuus­gade og Kindheste­gade var der fremkommen et Andragende til Byraadet om at bestræbe sig for at forhindre Anlæg af et Garveri i Eiendommen Matr.-Nr. 209 i Viinhuus­gade. (NA 14/12)

Næstved Avis præciserede 8/3 1875 problemet ved et stort Dampgarveri i Hjertet af Byen med Kommunens nye og med stor Bekostning opførte Realskole­bygning beliggende umiddelbart op til Grunden og den utaalelige Stank og forpestede Luft, der uundgaaelig følger slig Bedrift.

Byrådet gjorde hvad det kunne for at standse projektet. Problemet var at rådet selv nogle år forinden havde liberaliseret sundheds­vedtægten, og især at rådet ikke selv havde registreret denne ændring. Et forsøg på at ændre den med tilbage­virkende kraft blev underkendt af justits­ministeriet. 2/9 1875 opgav byrådet modstanden (NA 9/9).

1879/80 byggede Jensen og Hvalsø endnu en garveri­bygning i den anden ende af den vinkelformede grund, men den blev revet ned allerede 1888 til fordel for det nuværende Kindheste­gade 9.

19/5 2020
209a, gl. 158