Vinhusgade 2
13/6 2004 kl. 11.14 © pelo

Vinhusgade 2

bygget 2003-04 ved arkitekt Helge Jørgensen, Tegnestuen Apostel­gaarden, for Tom Høeg til sparTrelleborg, tidligere Slagelse Sparekasse, fra begyndelsen af 2008 Sydbank, efter nedrivning af det tidligere hus. Sidehuset (t.h.) blev samtidig ændret til beboelse med ny facade og diskret indfældet tag­terrasse forrest.

Sydbank flyttede 2014 til Axeltorv 4 efter overtagelse af Næstved Diskonto­bank. Møns Bank åbnede filial her samme år.

Vinhusgade 2, det tidligere hus
18/6 2002 kl. 11.27 © pelo

tidligere

På dette fremtrædende hjørne mod Kirke­pladsen, tild. Kødtorvet, lå fra før 1682 et bindingsværks­hus på fire fag, to etager. Det var sogne­præstens residens til Sct. Peder Kirke o. 1682 - 1736. Jonas Wulf* ejede gården o. 1761, hans søn Evald Wulf* o. 1781-1811. De brugte den til udlejning. 1803 eller kort før nedrev Wulf jun. hjørnehuset.

Brændevins­brænder Hans Fr. Hansen ejede gården o. 1827-37, hans enke senest 1840 - 1847. Hun afhændede tomten her på hjørnet til skomager­mester Peter C. Ellert. Han byggede 1847 nyt forhus i grundmur af omtrent samme omrids som det viste og boede her stadig 1880. Bomuldsvæver og tøjfabrikant Jens Elster* var her senest 1850 - 1863 da han flyttede til sin nybyggede gård i Torvestræde.

Her blev købmands­forretning 1869 - 1910:

Senest 1916 - 1938/39 var her afholds­pensionat, - 1937/38 ved frk. Karen Nielsen - måske på initiativ af glarmester J.A. Pedersen* der ejede huset senest 1911 - 1919 og var ledende i afholds­bevægelsen. T.v. havde Næstved Mejeri udsalg 1911-60/61. T.h. var tobaks­forretningen Fabriks­udsalget senest 1929 - 1942, senest 1933- ved C. Vestermark der 1942 flyttede til Kindheste­gade 24.

Bog­binder Henry Mortensen (f. 1889) lod 1941-42 murermester P.N. Ladefoged forny forhuset i funkis og flyttede hertil, værksted fra Kindheste­gade 1, privat fra Gallemarksvej 22, med forret­ning i stuen, værksted i kælderen og dueslag i baghaven - død 1951; Laur. Jørgensen videreførte Fa. H. Mortensen her - ca. 1960, fraflyttet til Jernbanegade 23.

1961 solgte enkefru Ane Mortensen gården til naboen (1 side tilbage), konfektions- og trikotage­handler Gunnar Petersen, Bristol. Han lod 1962-63 arkitekt H.C. Friis-Jensen ombygge gennemgribende (foto) og åbnede 1963 han special­afdeling for drenge­tøj her. Forhuset blev revet ned 2003.

sidehuset

t.h. var i bindingsværk: o. 1682 6 fag i 2 etager, o. 1761-1876 13/14 fag i en etage, o. 1867-76 med mansardtag, dertil et par mindre længer.

1787 indrettede Wulf længen til rytterbarak med stald til 13 heste. Den var her stadig 1791, derefter var her mest bare stald. Avlsbruger og kollektør Carl Hansen* arvede gården senest 1850. Han havde lo og lade og drev svineri her, men lejede også en del ud til beboelse. Skomager Peder Ludvig Redøhl (d. 1875) boede her o. 1834-60. 1890 solgte Hansen huset til snedker­mester Ypkendanz* der brugte den til værksted.

Det nye hus er bygget 1959/60, også ved arkitekt H.C. Friis-Jensen for Svends Møbler i nabohuset, ændret 1961/62 ved hans efterfølger, arkitekt Peter Karstensen for samme og 1971 ved samme arkitekt for Bristol. De brugte det til lager og udstilling.

10/9 2018
204, gl. 154b
sidehus: 205, gl. 154a