Vinhusgade 8

Vinhusgade 8
23/6 2010 kl. 17.34 © pelo

bygget 1957 ved arkitekt H.C. Friis-Jensen og ing. Johs. Jørgensen for bagermester Keld Olsen: To butikker og lejlighed ovenpå. Baghuse bl.a. 1950 ved arkitekt Aage Nielsen og 1960-61 ved arkitekt Peter Karstensen, en del nedrevet 1979-80 ved anlæggelsen af Axelhus­parkeringen.

Bageriet fortsatte - ca. 1997 med butik t.h.:

T.v. var der parfumeri o. 1959-89, først Desiré ved Inger Olsen, fra 24/11 1982 Kaktus ved Tove Primdahl.

Her har var skiftende restauranter 2002 - ca 2018. En ombygning 2020 lukker vist butiks­lokalet.

dørhammer

porthammer
14/3 2003 kl. 12.50 © pelo

Renæssance-dørhammer fra tidligere hus indmuret over sidedør i gården. En dørhammer er den bjælke der er overligger over døren. If. den var gården bygget 1637 af en Jost Althaus og fru Mergrete Andredætter.

Tilbage i tiden har gården været ganske statelig:

Vinhusgade 8, ca. 1950
Knud Knudsen ca. 1950, NæstvedArkiverne N-B 12690

tidligere

Her var bageri senest 1781 - ca. 1997, måske med en pause ca. 1790 - 1820, i en periode sammen med nabohuset (i baggr. t.h.), haft lang tradition for bageri:

De to sidstnævnte er eksempler på datidens småborger­lige husholdninger: Også en eller to svende, evt. en lærling, en eller to tjeneste­piger og en tjeneste­karl boede og spiste hos mester. Langhoff er lidt atypisk: Han fik børn med og giftede sig med sin husjomfru Marie Sophie Frederikke Hansen.

Bagermester Jacob Frederik Langhoff åbnede 1881 fotografisk atelier oven på bageriet. Ved hans død året efter overtog broderen Jørgen atelieret, senere samme år broderen Edvard der i april 1889 solgte atelieret til Charles Løvstrøm*, 3. generation drejer­mester med forretning og værksted skråt overfor i nr. 3. Løvstrøm drev begge forretninger indtil januar 1899, atelieret her ved bestyrer N.A.Th. Nielsen, indtil han maj 1903 solgte det til malermester Carl Christian Nielsen (1870 - 1955) der lukkede det i 1907 for at indtræde i atelieret Christensen & Co., Farvergade 7.

I et baghus boede bogbinder Valdemar Jensen senest 1906 - 1938/39 med familie og logerende. Senest 1904 - 1920 drev havde han eget værk­sted i Kindhestegade 1-3, i det mindste o. 1930 var han bestyrer for E.L. Demuth*. Logerende senest 1921 - 1930 var urmager Marcus Marcussen, fraflyttet til Farimagsvej 11.

tidl. nr. 6

i bagg.r t.h, var renæssance i bindings­værk, 2 stokværk og højt tag, forhus i 9 fag med port fra ca. 1575 med gen­anvendelse af ældre tømmer og knægte, sidehus fra ca. 1600. Mellem 1682 og 1736 blev side­huset reduceret til en etage, det samme overgik forhuset mellem 1781 og 1791.

Ved den tid var her slagter­forretning, ved Ditmar Goische og dennes enke Kirstine Corbens o. 1781-87, så Niels Aagesen Møller o. 1791-1811. Omkr. 1834-40 boede distrikts­kirurg Todes* enke Ane Margrethe Mauer (død 1862) her med en tjeneste­pige. Gården havde samme ejer som naboen (1 side tilbage) senest 1827 - 1908.

Fra senest 1872 til januar 1968 var her Træhandelen, efter­hånden især med legetøj

Pr. 15/1 1968 overtog Bristol (1 side frem) ejen­dommen og åbnede "bukseshop", fra 1970 special­forretning for cowboytøj.

Det gamle hus var nu stærkt derangeret, facaden plastret til med reklamer og saloon-brædder uden på gul stænkpuds. Ved nedrivningen 1983 foretog Næstved Museum opmåling og udgravning, hvor der konstateredes spor af aktivitet, måske en bageovn, fra sen vikingetid (ca. år 1000) og af hustomt fra 1300-tallet, måske en smedje. Træværk, herunder bindingsværks­knægte fra sen­middelalder og renæssance, er nu udstillet på Næstved Museum sammen med en imponerende model af den oprindelige bindingsværks­konstruktion, udført 1983 af snedker Jens Bülov Warming.

20/5 2020
208a, gl. 157