Vesterport

Fabriksvej 2-12
22/7 2008 kl. 8.17 © pelo

Fabriksvej 2-12, tegnet 1951 af arkitekt Knud Andersen, for et konsortium af lokale hånd­værkere, bygget 1953-55 ved arkitekt­erne Kaj Otbo og Mogens Frisendal med murer­mester Chr. Lauridsen som hoved­entreprenør.

NT 11/5 1951: 80 Lejligheder af forskellig Type. Det bliver "smidigt Byggeri", idet et stort Antal Kamre kan fordeles til Lejlig­hederne efter Behov. Typerne bliver 2-Værelsers Lejlig­heder med henholds­vis et, to eller tre Kamre samt smaa 1-Værelsers Lejlig­heder med Alkove eller Kammer, beregnet for ugifte. I øvrigt bliver der en Del Værelser .. for Lærlinge .. med fælles Marketenderi, Hobby­lokale og Samlings­lokale. Desuden indrettes et Fest­lokale ... Lærlinge­lejlighederne lægges i en Samling med fælles Opsyn, Hus­forstander eller hvad man vil kalde det ... holdes en Serie særlige Gæste­værelser i Bered­skab, saaledes at Inde­havere af Lejlig­hederne kan leje et at disse for en Nat ... en kombineret Lege- og Spise­stue for Børnene ... Bygningen opføres i Gasbeton­sten i en Jernbeton­skelet­konstruktion

Ændret flere gange indvendig og mindre udvendig; stadig leje­lejligheder, BOLUX, København. T.h. 21 værelser. I til­slutning til dem åbnede Asta og Gerh. Olsen 20/12 1955 Pension Vester­port. De reklamerede med Uge- eller Maaneds­pension og Frokost- eller Middags­abonnement, hyggelige Opholdss­tuer for Pensio­nærerne - enlige mænd for­ventedes ikke at kunne klare den slags selv.

Det er uvist om der helt tilbage i middel­alderen har eksisteret en Vesterport i Lille Næstved, men fra reformationen til 1851 lå Storebro Port tæt ved, omtrent hvor Fønix-krydset er i dag.

Fabriksvej 2-12
13/2 2002 kl. 14.59 © pelo
26/5 2020