Ny Maglemølle

Ny Maglemølle
15/3 2002 kl. 12.06 © pelo

Maglemølle, bygget 1936-38 ved arkitekt Knud Henningsen for De Forenede Papir­fabrikker, senere om- og udbygget, bl.a. 1990-91

Maglemølle Papir­fabrik blev grundlagt 1873/75 på ruinerne af den gamle vandmølle ved Rådmands­engen. 1889 blev virksomheden en del af De Forenede Papir­fabrikker. En væsentlig indtægts­kilde var leverance til dags­pressen. 1938 åbnede Ny Maglemølle her ved den nye havn (første papirdamper til kaj 22. april, fuld produktion fra juli) med eget jernbane­spor fra ranger­terrænet via Gl. Maglemølle, hvor produktionen ophørte 1971. I årtier var Maglemølle Næstveds største arbejds­plads.

Virksomheden indgik senere i den svensk­baserede koncern Stora Papyris AB. Et sent højdepunkt nåede den 1991, da åbning af en nyt genbrugs­anlæg bragte antallet af beskæftigede op på 4-500 hundrede. I december samme år var det slut, ejerne besluttede at lukke produktionen. 1994 var alt lukket undtagen produktionen af genbrugs­papir, der fortsatte til udgangen af 2012 ved Dalum Papir.

1995 etableredes Maglemølle Erhvervs­park A/S, nu bare Maglemølle, på initiativ af Næstved­egnens Udviklings­fond, Næstved Erhvervs­råd og Næstved Kommune. Virksom­heden står for erhvervs­lejemål på markeds­vilkår.

Ny Maglemølle
15/3 2002 kl. 12.06 © pelo

Kraftstation

Ny Maglemølle
15/3 2002 kl. 12.11 © pelo
Ny Maglemølle
24/8 2003 kl. 16.53 © pelo

set fra Fabriksvej: et hav af nordvendte shedtage

Ny Maglemølle
15/3 2002 kl. 12.14 © pelo

Afsværtningsanlæg fra 1990/91. Produktionen af genbrugs­papir lukkede i slutningen af 2012 hvorved knap 50 arbejds­pladser blev nedlagt.

3/6 2020