Østre Mellemkaj 4

Østre Mellemkaj 4
19/3 2005 kl. 16.07 © pelo

tidligere også Vestre Mellemkaj 13, gødnings­pakhus, bygget 1947 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for Wilh. Smith* A/S. 1952-53 byggede Smith kornsilo og -tørreri yderst på mellem­kajen udbygget 1959 med arkitekt Urban Hansen-Reistrup* som tilsyns­førende.

En historiserende klassicisme genoptog den trapez­formede portal fra oldtidens Egypten. I Danmark introducerede G. Bindesbøll den med Thorvaldsens Museum (1839-48). 1840-41 nåede den til Næstved med Den Ostenfeldtske Stiftelse. Senere eksempler er Købmager­gade 14 og altså dette.

Østre Kaj 4, kontorhus
3/5 2005 kl. 10.24 © pelo

kontorhus

tidligere også Vestre Mellemkaj 13, bygget 1971/72 for Wilh. Smith* A/S som nyt hovedkontor umiddelbart forud for nedrivningen af den gamle købmands­gård. Ved den tid indgik virksomheden i Superfos der 1977 forlængede kontorhuset så at det blev sammen­bygget med pakhuset t.v. Nu mestendels nedrevet.

Bagved byggede gasværket 1952-53 en gasbeholder. Da værket lukkede 1972 overtog Wilh. Smith den og brugte den som kornsilo. Den blev revet ned 2005.

Silo i baggrunden er bygget 1965-66 af Chr. Jensens Sønner og Edv. Falch & Søn for Holmegaard Glasværk.

7/6 2020