Ønskevillaen

Skellet 15, bygget 1935 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for jubilæums- og lands­udstillingen: funkis­villa i beton, delvis skalmuret. Taget var opr. en flad tag­terrasse med ståltrappe på havesiden, nu er det ændret med let hældning. De opr. stålvinduer er udskiftet med træ. Garage i beton t.h. Indtrykket er tillukket mod vej, men mod have er der åbne glasfacader og terrasse.

Sommeren 1935 fejrede Næstved sin 800-års fødselsdag med en jubilæums- og lands­udstilling på de arealer der var udlagt til den kommende havn. Reistrup tegnede den hvide by, midlertidige pavilloner i radikal funkis. Udstillingen varede 4 uger, 15/6 - 14/7, derefter blev alt revet ned. Undtagen Ønskevillaen som var første­præmie i en lodtrækning blandt de besøgende. Vinderen ønskede ikke at flytte til Næstved og solgte straks til repræsentant og revisor P.M. Jensen (1894-1952), der som magarine­grosserer lod samme arkitekt tilføje lager­bygningen i pudsede cementsten helt t.h. P.M. Jensen boede her - død. Hans børnebørn har tilføjet udstillings­pavillonen t.h. for døren.

Udstillingskataloget:

EGET HJEM i betydningen eget Hus er Tidens Løsen. [...] Iagttager man Udviklingen i Byernes Periferier, ser man overalt det samme Billede - de smaa egne Hjem, der danner en stadig voksende Ring omkring Byerne. [...] Næstved-Udstillingens Ønskevilla kan blive Deres - blot De køber en Lodseddel til en Krone! [...] Tiden fordrer eget Hus [...] - alle de mange Stuer tilhører en svunden Tid, hvorimod den store Opholdsstue, det lyse og luftige Rum med den nære Tilknytning til den lille Spisekrog, hvor man har det dobbelte Anretter­skab for Haanden, stadig bliver mere og mere frem­herskende. - Det er kort sagt et rigtigt Brugshus [...] at det har Central­varme med Oliefyr og Automobil­garage, er ikke mere nogen Luksus, men er i Jubilæums­aaret og i den kommende Tid en ligesaa nødvendige Ting som Søvn og Mad for et Menneske. Det flade Tag med Skærme og Plads til Frilufts­motion mangler naturligvis heller ikke [...] Staalvinduer og Staaldøre er naturligvis danske [...] Til et fuldt moderne Hus hører naturligvis også en Garageport, som ethvert Barn med Lethed kan betjene efter Principet "Overturn-door" [...] Et udmærket Beklædnings- og Isolations­materiale findes i Insulite­pladerne, af hvilket Materiale iøvrigt hele Udstillingen er opført [...] Den store rustfri Staalvask [...]

11/6 2020