Skellet 31

Skellet 31
29/8 2005 kl. 12.50 © pelo

og Fabriksvej 48, hjørnet af Mosevej og Præste­marken, hoved­bygning og garage­fløj bygget 1950-51 (rejsegilde 22/8 1950, indflyt dec. 1950, indvielse 11/5 1951) ved arkitekterne Jørgen Otbo* og Højbjerg Petersen for Falcks Rednings­korps. Forretnings­fløjen i forgrunden er bygget til senere.

1951-77 boede Falck, fra 1962 Falck-Zonen, senere bare Falck, her. Falck kom fra Ramsherred 12 og flyttede 1977 ud til Holsted Nord. Efter­følgeren her var fra maj 1977 Johns Auto, Skoda, der kom fra den tidligere Zonen-station på Præstøvej.

Falcks Redningskorps kom til Næstved 1930, i et nu nedrevet anlæg i Ramsherred 12. Zonen kom til byen samme år; 1936 fik korpset egen station på Præstøvej 55, 1962 flyttede det ind hos Falck her som det senere fusionerede med.

2/6 2020