Toldbodgade 19

Toldbodgade 19
22/7 2008 kl. 8.11 © pelo

hjørnet af Skellet, bygget 1946 ved arkitekt Knud Andersen for fru Hemmingsen til Næstved private Fødeklinik. Arkitekten udformede kvistene på samme måde som på sin samtidige Næstved Fagskole. Elevator­tårnet er nyere.

1948 boede her en barne­plejerske, en økonoma og 3 hus­assistenter. 1953 afhændede jorde­moder O. Ethelfeld Hemmingsen klinikken til syge­plejerske Karen Ulrich der boede skråt overfor i nr. 18 (2 sider frem). Hun ejede den stadig 1960. 1962 blev huset filial til Næstved Alderdoms­hjem som afløser for annekset på Kählers­bakken 12. Senere den kommunale døgn­institution Præstehaven med 13 værelser og varmestue.

29/5 2020