tidl. toldkammer

Tidl. toldkammer, Toldbodgade 8
29/8 2005 kl. 13.03 © pelo

Toldbodgade 8, hjørnet af Vestre Kaj og Havnegade, bygget 1937 ved kgl. bygnings­inspektør Kristoffer Varming og hans efterfølger Kaj Gottlob for staten. Lokalt skaffede told­forvalter (1932-45) Holger Levinsen Nielsen (1875 - 1947), kaldet Moses, sig væsentlig indflydelse på udformningen, nok især indvendig. Det samme gjaldt ikke Næstved Kommune på hvis grund huset blev bygget. Byen havde gerne set en mere monumental bygning. Indviet 10/12 1937.

Byggeriet var også en udfordring for ingeniør­firmaet Steensen & Varming, Kbh. Huset blev bygget med Susåen i kælderen. Åløbet blev samtidig lagt i 2 rør fra Fønix-krydset under Havnegade til hhv. vestre og østre havnebassin. Førstnævnte hvis munding ses nederst i billedet, førtes i et rør gennem husets kælder. Det var kun indirekte et problem: Grundvand kunne ikke længere løbe til åen og trængte ind i kælderen. Det problem er vist løst med fri­lægningen af Suså og udnyttelsen af rør­lægningen til overløbs­reservoir 1999-2001.

På sydsiden her, mod havnen, var der kontorer. På nordsiden (ikke vist) var der ramper til gods­indlevering, pakhus, vejerbod og udlevering. Efter ombygninger 1964, 69 og 73 ved kgl. bygnings­inspektør Niels Koppel og arkitekt Eva Koppel var her kun kontorer.

1978 flyttede told­kammeret til Vordingborg­vej 68. Næstved Kommune overtog i overens­stemmelse med leje­kontrakten huset og brugte det til EIFU-kurser (erhvervs­orienteret introduktions­kursus for unge arbejdsløse). Juli 1987 lejede Superfos Korn A/S huset og brugte det efter endnu en ombygning ved arkitekterne Holkjær og Weitemeyer som regions­kontor. Omkr. 1993 var her revisions­firma. Omkr. 2002-05 var lejeren fag­forbundet FOA. I begyndelsen af 2004 solgte kommunen huset til Mønsted Gruppen der fortsat lejer det ud til erhverv.

I ældre tid havde man også toldbod på havnen, men da banen kom til byen i 1870, flyttede told­kontoret derhen, og med den nye havn altså tilbage.

------
Litt.:
Bent Rohde Jensen: Tre toldkamre i Næstved; i: Zise, Toldhistorisk Tidsskrift, Nr. 1 1988 11. årg.

Tidl. toldkammer, Toldbodgade 8
29/8 2005 kl. 13.05 © pelo

I lokalet over indgangen, bag den franske altan, sad told­betjentene med udsyn over havnen.

23/5 2020