UM-Metalstøberi

UM-Metalstøberi, Toldbodgade 14
15/3 2002 kl. 12.44 © pelo

Toldbodgade 14, hjørnet af Vestre Kaj, Havnegade, Fabriksvej, bygget 1944 for A/S Dansk Jernvare Industri til dets planlagte hestesko­fabrik.

Selskabet Dansk Jernvare Industri blev stiftet på borgmester­kontoret 28/10 1942; borgmester R. Calum blev formand for bestyrelsen. Her sad også hans ven og partifælle E. Munk Petersen, direktør for Haandværker­banken der skød penge i fore­tagendet, og skovrider Nis Lorenzen, Herlufsholm. Formålet var produktion af hestesko med en maskine konstrueret af ingeniør Carl Andersen der blev teknisk direktør.

Produktionen af hestesko kom aldrig i gang. I stedet arbejdede man med diverse produktion, 1944 reparation af 3 værktøjs­maskiner fra Riffel­syndikatet i København. De var blevet beskadiget da den kommunistiske undergrunds­organisation BOPA 22/6 1944 angreb Riffel­syndikatet der arbejdede for Værnemagten. 6/10 1944 kom turen til fabrikken her da gruppe Staal ved Jørgen Nicolaisen sprængte den vigtigste af disse maskiner; også bygningerne blev beskadiget. De to resterende maskiner blev sprængt 8/11 af samme modstands­gruppe under transport i havne­sporet på Maglemølle­vej (nu Rådmands­haven) nær Fønix-krydset.

1947 beskæftigede virksomheden 80 medarbejdere, stadig med anden produktion end hestesko. 14/10 1948 gik den konkurs. Det udviklede sig til en alvorlig skandale der 25/4 1949 kostede Calum borgmester­posten, kort efter også pladsen i byrådet. 1951 blev han endeligt frifundet ved landsretten. Konkursen var også tæt på at rive Haandværker­banken med. Den blev reddet januar 1949 ved en intervention hvori bl.a. to lokale banker, Diskonto­banken og Industri­banken, og Næstved Kommune deltog. Men direktør E. Munk Petersen måtte fratræde i efteråret 1948. Han idømtes 1½ års fængsel, mens bankens bestyrelses­formand og bestyrelses­medlemmer måtte acceptere bøder på hhv. 5.000 og 2.000 kr.

Bygningerne blev solgt til De Forenede Jern­støberier, der 1949 flyttede sit københavnske datter­selskab Ulrichs Metal­støberi hertil. Det har navn efter direktør K.F. Ulrich (f. 1901). Det beskæftigede i begyndelsen af 70'erne 110 medarbejdere, efter­hånden hoved­sagelig ved under­leverancer til uden­landske koncerner. 1996 var det luknings­truet, men blev reddet. 13/5 2005 gik det konkurs, de sidste 41 med­arbejdere blev fyret. Bygningerne blev revet ned i 3 kvartal 2006.

Hermed lukkede den sidste større produktions­virksomhed nær centrum. Forløbet er et eksempel på afíndustrialiseringen.

UM-Metalstøberi, Toldbodgade 14
13/2 2002 kl. 14.51 © pelo

facade mod Toldbodgade

UM-Metalstøberi
29/8 2005 kl. 15.37 © pelo

facader mod Fabriksvej

ny biograf

Fabriksvej 1. 2011-12 byggede Nordicom BioCity ved Sahl Arkitekter for Nordisk Film, åbnet 29/3 2012. Huset er et skræmsel.

10/6 2020