Vestre Kaj 6
29/3 2009 kl. 13.18 © pelo

Vestre Kaj 6

bygget 1941, ændret 1943-44 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup, begge gange for Næstved Kalkværk A/S Carbona. Om- og udbygget adskillige gange siden for skiftende ejere, bl.a. udvidelse bagud 1956 og med siloer 1962, begge gange for ØA (Øernes Andels­selskab for Indkøb af Foder­stoffer), sidst 2008 ved arkitekt­firma Apostel­gaarden for Scan-Trans. Siloen blev revet ned 2010/11.

Carl Knaacks Carbona producerede træbeton, plader af træulds­cement, der bl.a. blev brugt i tyske militær­barakker. 9/7 1943 blev fabrikken ødelagt af en brand, efter alt at dømme kommunistisk sabotage, gentaget et år senere.

Øernes Andels­selskab havde allerede feb. 1937 reserveret et areal ved havnen, men overtog i stedet 1951 dette eksisterende pakhus her, hvor Carbona beholdt et kontor­lokale indtil mindst 1959. ØA indgik 1969 i DLG (Dansk Landbrugs Grovvare­selskab) der senere flyttede sit lager uden for byen - et tegn på at transport af grovvarer skiftede fra køl til hjul.

Skibsmægler Poul Lehmann Sivertsen begyndte her 1947/48, fra­flyttet til nr. 14, senere nr. 16. Rederi- og ejendoms­selskabet Mønsted Gruppen ved Peter Mønsted har været her mindst siden 1992. Mønsted startede Scan-Trans som mægler­virksomhed i 1975, senere blev det rederi.

Vestre Kaj 6
16/3 2007 kl. 11.31 © pelo

før sidste ombygning

Kontrast mellem det lille velholdte forhus og industri­ruinerne bagved var dengang mere slående. Tanker om at indrette siloerne til lejlig­heder har ikke kunnet realiseres på grund af lokalplanen for havne­området, måske også på grund af rørenes ringe dimension. Det tyske konsulat er siden flyttet til Peter Mønsteds privatadresse.

30/1 2017