Ramsherred 23, Grønnegade 1
20/5 2002 kl. 11.20 © pelo

Ramsherred 23, Grønnegade 1

bygget 1917 ved arkitekt Ludvig Beldring* for fiske­handler Carl Chr. Christoffersen (1870-1954, 1 side tilbage). Nye vinduer af plast maj 1986 samtidig med de to nabohuse (1 side tilbage og frem). Arkitekt Hansen-Reistrups* plan for fornyelse af nabohuset mod Ramsherred (t.v.) omfattede også en fornyelse af hjørnet her. Det blev ikke til noget.

C. Christoffersen havde købt gårrden 1914/15 og flyttede sin fiskeforretning til sidehuset mod Ramsherred (nedenfor). Fra 1923/24 koncentrerede han sig om sit hotel med café (nedenfor) og overdrog forret­ningen her til sønnen A. Christoffersen der kaldte den Fiskehuset.

Beværtningen fortsatte fra den tidligere gård (nedenfor):

1951 - mindst 70 var her tøjkæden Bolette, tilflyttet fra Ramsherred 21 (2 sider tilbage), ved Kai Nørgaaard - mindst 1956, bestyrer Jørgen Jensen senest 1964-; begge boede i nabohuset (1 side frem). Evy og Ole B. Jensen åbnede Bellevue Gardiner 1973 i det tidligere Hotel Bellevue, men flyttede herhen 1975. Ca. 2003 flyttede forret­ningen væk fra bymidten men har nu også butik i Ringstedgade 16.

Ramsherred 23, Grønnegade 1: kvist
13/6 2004 kl. 13.59 © pelo

detalje

I kvistens gavlfelt bygherrernes initialer C(arl) C(hristoffersen) og fruens E(lisabeth) C. og opførelsesår: 1917

hjørnet ca. 1906
ca. 1906, postkort, ukendt fotograf
bedre foto søges

den tidligere gård

havde forhuse både mod Ramsherred og Grønnegade, bygningerne omfattede også nabohusene til begge sider, (matriklen gl. 57, ny 22) Ramsherred 17-23 og Grønnegade 1-7. Rebslager Christian Hansen Møller ejede og boede i gården o. 1761-91. Genboen, tømrer­mester og brand­kaptajn Søren Frederik Hoffmann* ejede den 1837 - død 1884. Han havde tømmer­plads på en del af grunden og brugte husene til udlejning. Fra først i 60'erne ejede han også Ramsherred 15, fra midt i 70'erne udstykkede han grunden. Hoffmanns arvinger ejede gården til 1892, også til udlejning.

Mod Ramsherred (t.v.) boede lærer, kordegn Knud Alfred Fester* 1861-81, 1880 sammen med den ugifte søn Christian Fester* der 1878 nedsatte sig som sagfører med kontor i Kirkestræde 2, fra året efter i Ramsherred 7. Da den nye kommune­skole var færdig 1881 fik lærer Fester fribolig der.

Her var skomageri 1898 - mindst 1908 ved M. Andreasen.

Ellers gik der våde varer i gården:

Øl- og detailhandler Christoffer Madsen* flyttede hertil 1893 fra Sct. Mortensgade 5. Han drev Carlsberg-depot med tapperi, vist i sidehuset mod Ramsherred (t.v.). 3 sønner og et skiftende antal tjenestefolk arbejdede i forretningen og indgik i husstanden. Senest 1898 ejede han gården. Det år omfattede hans hustand familien hvor sønnen Carl Viggo var medhjælper, og en tjenestekarl. 1912 overtog den yngre søn Georg V. Madsen (1883 - 1933) forretningen; han byggede 1913 Farimagsvej 13 og flyttede derud. Ølhandler Carl Viggo Madsen boede stadig her 1916.

Her var beværtningen Royal, i folkemunde Asylet eller Gravens Rand

I sidehuset mod Ramsherred (t.v.) senest 1916 - død 1948 møbelsnedkermester Herman P. Christensen med familie. I længen mod Grønnegade (t.h.) senest 1916 - 1944/45 billedskærerne Jens Karl og Anna Marie Hansen der var søskende, fraflyttet til Farimagsvej 17.

1914/15 solgte ølhandler Madsen gården til fiske­handler Carl Chr. Christoffersen der 1917 byggede nyt hjørne. Hans søn og efter­følger A. Christoffersen byggede nyt mod Grønnegade 1944-45 (1 side frem) og mod Ramsherred 1949-50 (1 side tilbage).

6/7 2020
22(a), gl. 57