Ramsherred 5-23, Grønnegade 1-17, Nygade 4-12

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Ramsherred

findes i flere byer. Navnet betyder slum. Oprindelig hed en af smøgerne ned mod Suså sådan, men siden overførtes navnet til denne gade, opr. en blindgyde i byens udkant. Senere husede gaden en lokal bank, Fogedret og Tinglysningskontor, nu også TDC og stadig Arresthuset og en lille håndfuld værtshuse. Ca. 1898 - midten af 1900-tallet var navnet Ramsherred(s)­gade det almindelige.

Grønnegade

var i middel­alderen en blindgyde, Pugestræde, der førte fra Ringsted­gade mod Sandbjerget nordvest om Munkesø. Søen blev gennem århundrederne fyldt op og drænet, men dens beliggenhed afspejler sig stadig i gadens krumme forløb. I slutningen af 1600-tallet hed den nordvest­lige del af gaden, op mod Ringsted­gade, Grønnegade, mens den sydlige ende hed Stredet under Sandbjerget. Sidstnævnte blev del af Gaasegade, fra 1879 Sct. Mortensgade, først engang i 1880'erne blev den del af Grønnegade - enderne nåede samme senest 1822, måske 1799 med opførelsen af Ridehuset ...

bebyggelse

bestod o. 1. halvdel af 1800-tallet af 7-8 småhuse langs Ramsherred (gl.matr. 80-72, nr. 3½ - 15), mest til udlejning, og 2 gårde med et større arealer:

Nygade

ganske rigtigt den gamle bydels yngste gade. Murer Larsen byggede husene 1854-56. Ca. 1855 købte han og 11 andre beboere i Nygade Ramsherred matr.nr. 80 af skomager og høker Hans Norsteen der i stedet købte Nygade 8. Larsen rev bygningerne ned så at den nye gade fik forbindelse med Ramsherred. Sumpen gav problemer. 1857 klagede de samme 12 beboere over den saakaldte "Munkesøe" her i Byen, - thi uagtet af Opfyldning er Søen virkelig endnu tilstede (NA 2/5). I Slutningen af 1856 skrev en Mand efter et Besøg i Nestved blandt andet følgende: "[...] den mageløst mærkværdige Tilstand i den nye Gade (:Nygade), som man jo ikke engang har kunnet overkomme at give et bestemt Navn. Ved dens Anlæggelse er sikkert ingen som helst Plan bleven fulgt. Husene er henkastet, som det best kunde træffe sig. Om Udjævning af Jordsmonnet, Rendestene og alt saadant har der ikke været Tanke. Men Følgen er da ogsaa bleven en stinkende Mudderpøl, et bundløst Morads og overhovedet et saa fuld­stændigt Svineri, at man ikke ikke skulde tro det muligt faa Aar efter en Kolera­epidemi." (NT 28/7 1887).

I dag fremtræder Nygade både gammel og provinsiel med grov brostens­belægning og lave huse. Advokatgården fra 1959 bryder helheds­indtrykket.

murer Jens Larsen*

byggede i 1850'erne Grønnegade 11-17, alle husene i på denne side af Nygade og mange på den anden side af gaden og Ramsherred 5 (nedrevet eller ændret). Larsen blev kritiseret offentligt for byggesjusk, især tilside­sættelse af brand­sikkerheden; det toppede med en uskøn polemik 1858-59 med murermester Johan Michael Meyer der selv måtte tage imod kritik for manglende syns­virksomhed. Uanset datidens kritik har Larsens huse vist holdbarhed.

18/7 2020