Nygade 10

Nygade 10
27/5 2002 kl. 17.11 © pelo

grundmur på naturstenssokkel, bygget 1856 af murer Jens Larsen* der ejede det -1880. Han brugte det til udlejning. 1975 ombyggede arkitekt Gustav Petersen fra bolig til værtshus for murermester og restauratør Frank Madsen. Larsen byggede o. 1860 et baghus i bindings­værk, siden fornyet i grundmur.

Telegrafbud J.Fr. West ejede og boede i huset 1880-91. Blikkenslager­mester F. Lund boede til leje o. 1880-1901. Fhv. murermester Carl Rudolph Plum ejede huset 1891 - død 1911. Han boede selv i baghuset. Det gjorde også hans ugifte datter Frederikke Plum der var dame­skrædder­inde. Hun og hendes bror, kurvemager­mester Carl Plum, arvede huset; han flyttede ca. 1920 også til baghuset, fra Østergade 12; begge boede her stadig 1921.

værtshus

1856 flyttede Bertel Sophus Siemsen sit værtshus fra Riddergade 2 til det nybyggede hus her hvor det var til hans død 1866, fra 1857 med keglebane, fra 1861 med høkerhandel og mad ud af huset. Værtshuse har det med at give nabo­konflikt; Næstved Avis 20/9 1858: Maatte vi ikke bede vores Øvrighed om at være en Smule behjelpelig med at vores Natteroe ikke oftere skal blive forstyrret ved Hr. Restaurateur Siemsens Natte-Comerts, som flere Gange i Sommer har funden Sted. Flere Beboere i Nygade.

15/5 1975 åbnede brødrene Torben og Jørgen Steen værtshuset Nygade 10. Det lukkede 30/3 2003 og afløstes af karaoke-stedet The Beach med et helt andet klientel.

nr. 8

(forgrunden t.h.), bygget 1856 af murer Jens Larsen*. Han solgte det straks til høker og skomager Hans Norsteen - vel en bytte­handel: Larsen havde 1855/56 over­taget Norsteens hus Rams­herred matr.nr. 80, revet det ned og dermed skabt åbning til Nygade. Norsteen boede 1860 henne på hjørnet af Grønne­gade og brugte huset her til udlejning; han ejede det til tvangs­auktion 1860. Chr. Hemmingsen (1837 - 1929) ejede og boede i huset senest 1862 - død. Han var kleinsmede­mester, o. 1906-21 forretnings­bud, fra senest 1911 modtager af alderdoms­understøttelse der fra 1922 hed alders­rente. Enkefru Ane Hemmingsen boede her - 1933/34, derefter sønnen, slagter­svend på Kvægtorvet, , så invalide­rente­modtager Fr.V. Hemmingsen - død 1942. Hans enke boede her stadig 1956. Huset blev revet ned 1968 eller kort efter for smede­mester V. Jørgensen (1 side frem).

15/7 2020
27, gl.58q
8: 28, gl. 58p