Nygade 4-6

Nygade 4-6
27/5 2002 kl. 17.10 © pelo

bygget 1854-55 af murer Jens Larsen* der solgte nr. 4 sidst i 50'erne, nr. 6 1865.

nr. 6 (bagest)

Jørgensens kleinsmedje blev grundlagt 1862 i Grønne­gade 9 af Anders Jørgensen* der også var beslag­smed på kasernen. 1865 købte han nr. 6 her (bagest, t.v.). Engang i 80'erne flyttede han til Grønne­gade 11 og overlod virksom­heden her i Nygade til sønnen Peter Conrad Jørgensen (1861 - 1931) der stadig boede her 1930 og 1912/13 også erhvervede nr. 4. Midt i 30'erne beskæftigede virksom­heden op til 11 mand. 2001 flyttede femte generation Jørgensen kleinsmede- og VVS-virksom­heden ud til Marskvej.

nr. 4

Også her var der smedje: juni 1856 - mindst 1877 tyskfødte nagel- og vognsmed Georg Preuss (opr. Preisatis (lettisk?), d. 1908), der boede her med kone og to børn, men ingen tjeneste­folk, og også ejede huset indtil tvangsauktuion 1868/69.

Træskomand og detail­handler Peder Larsen (f. 1833) boede her 1873 - mindst 1906 med familie, men ingen tjeneste­folk. 1872- ejede han huset. Sønnen, maler­mester Frands Larsen boede her o. 1901, døtrene Harriet og Marie o. 1901-06. Træskomandens søster der også hed Marie Larsen (f. 1841), var enke og boede her o. 1901-21 med datteren Hanne Larsen. Hun ernærede sig ved vaskeri m.m., bistået af niecerne Harriet og Marie, 1906 fraflyttet til Farvergade 3. Hanne var ekspeditrice hos glarmester Pedersen*. Hans datter Dagny Marie Christensen huskede mange år senere: De havde ikke indlagt vand, men måtte hente det ude i gården fra et rør, hvorunder der altid stod et kar. Madam Larsen, som moderen kaldtes, syede skind eller læder på dragonerne benklæder.

Naboen t.v. P.C. Jørgensen overtog huset ca. 1912, sønnen kleinsmed Valdemar Jørgensen boede her o. 1921-33, derefter i nr. 6 - mindst 1939.

baghus

Nygade 4-6, baghus
14/11 2001 kl. 11.30 © pelo

smedeværksted. Største del t.h. er bygget 1883 for klein­smede­mester Anders Jørgensen*; tilbygning t.v. 1909-10 og 1913 for klein­smede­mester Peter C. Jørgensen

16/7 2020
4: 30, gl. 58n
6: 29, gl. 58o