Ramsherred 21

Ramsherred 21
17/4 2003 kl. 12.05 © pelo

bygget ad flere gange men væsentligst 1894 for vognmand Ole Severinsen*. Arkitekt Knud Andersen påbyggede kvistene 1949-50 for grosserer Oluf Petersen.

Vognmand og brændsels­handler Ole Severinsen begyndte senest 1876 i Grønnegade 11-13. 1880 boede han i Grønnegade 27. Samme år købte han af tømrer­mester og brand­kaptajn S.F. Hoffmann* grunden her hvor han byggede et vognskur. Han boede her senest 1882 - 1933/34, fra ca. 1930 som fhv. vognmand. 1884 overtog han den offentlige renovation og reklamerede samtidig med renholdelse ved privat ejendom. 1890 boede han her med familie, logerende, tjeneste­pige og karl, 1901 med familie og tjeneste­pige, dertil 5 kuske i baghuset.

Severinsen var blandt de grundejere i Ramsherred der 1896 købte en del af Eddeliens Have m.m. for 1898 at føre Ramsherred igennem til Jernbane­gade. 1906/07 overtog han gården Østergade 9-11, hvor han 1907 åbnede Kolonial-, Delikatesse-, Hørkram- og Fedevare­forretning, vel en fortsættelse af den fallerede G.H. Sanders forretning. 1910-13 byggede han de 2 nye forhuse dér. Købmands­forretningen, fra 1910 i det nye nr. 9, overdrog han senest 1916 til sin svoger Aage W. Madsen.

Ole Severinsen boede her -1933/34, hans ugifte datter Ingrid -1940/41, hendes bo solgte gården 1949. Vognmands­forretningen var her stadig det år, nu ved sønnesønnen der også hed Ole Severinsen og boede skråt overfor.

Severinsens plejesøn Anders Caspersen* åbnede senest 1894 kolonial­handel her. 1900 overtog han forret­ningen i nr. 5, men forret­ningen her fortsatte. Vognmandens søn Carl Severinsen* var kommis 1901 og boede på 1. sal. 1/5 1902 startede han sin egen købmands­forretning her; den flyttede 1906 til hans nye hus skråt over gaden.

Blikkenslagermester Aksel Jensen begyndte her 15/6 1934. Februar 1939 købte han nr. 19 (2 sider tilbage) og flyttede virksom­heden dertil senest 1943.

Kosmetik­grosserer Oluf Petersen der boede her 1939/40 - mindst 1956; 1949 købte han det meste af gården. Hans virksomhed var her stadig 2009, fra senest 1960 under navnet Monopol.

Omkr. 1950-75 var her manufaktur og konfektion på konto

Bagger Låse & Alarm, Slagelse, åbnede her september 1998.

5/7 2020
22i+k