Ramsherred 7

Ramsherred 7
22/4 2006 kl. 16.55 © pelo

og Nygade 2, bygget 1894 for sagfører Chr. Fester*

Fhv. bagermester Hans Peter Kampmann* boede her 1849-74, tilflyttet fra Ringsted­gade 14. Han var kæmner forsikrings- og sparekasseagent. Fra 1858 var han forligs­mægler, senest 1870 bar han titlen retsråd.

Her var sagfører­kontor 1874 - ca. 2015:

Stabssergent Jørgen H. Jørgensens enke Caroline boede her 1895 - mindst 1916. først ernærede hun sig ved dame­skrædersyning, snart efter som defektrice ved Løveapoteket.

Værtshuset ved siden af (1 side tilbage) har bredt sig til stueetagen her, med udendørs servering foran.

detalje

Ramsherred 7: pynteteglsten
19/11 2001 kl. 11.46 © pelo

Sætningsskader vidner vel om ælde, men også om blød bund her på randen af den drænede Munkesø. Pynte­teglsten var almindeligt brugt o. 1900, mange fra Ladby Teglværk.

Tilsvarende ses f.eks. i Østergade 26 og, glaserede, på Ndr. Farimagsvej 1A. Gesims­stenene o. dør og vinduer ses tilsvarende på Amtsgården.

22/9 2018
236, gl. 77,78