Farimagsvej 28

Farimagsvej 28
20/4 2003 kl. 10.03 © pelo

villa til 2 familier, bygget 1904/05 for tømmer­handler L. P. Olsen* der købte grunden af Wittusens* arvinger. 1917 lod han arkitekt Johs. Tidemand-Dal tilføje karnappen (trappe­tårnet) t.h. der bryder husets symmetri.

L. P. Olsen søgte kommunen om tilladelse til wc; byrådet behandlede ansøgningen 13/10 1904, borgmester Hänschell* mente, at en saadan Installation ikke lod sig gøre her i Byen; rådet lod sagen gå videre til sundheds­kommissionen der afviste. Dr. Maag* i byrådet 10/11 oplyste, at paa de Ting var Kloaken aldeles ikke indrettet (SS-D 14/10, 11/11). Først en modernisering af kloak­anlægget 1913 åbnede for at man i den indre By kunne benytte W.C. Men herfor skal der jo svares en Afgift til Kommune­kassen (SS-D 14/10 1913).

L.P. Olsen boede selv i huset - død 1924, først i stueetagen, siden på 1. sal, med familie og tjeneste­pige. Den anden lejlighed lejede de ud:

1925 boede enkefru Caroline Olsen med hus­assistent på 1. sal, sønnen købmand Åge Pihl Olsen med familie og hus­assistent i stueetagen. Enkefru Olsen var her -1934/35.

1927-31/32 havde sagfører Andreas Rasch bolig og praksis i stueetagen. Her var igen - eller stadig - sagfører­bolig og -praksis 1934/35-44/45, 1937/38- ved Erik Krog Aage, fraflyttet, i det mindste privat, til Hans Hornemannsvej 7. Syvendags­adventisterne ejede huset 1942-72 og indrettede mødelokale i det. 1972 flyttede de til deres nybyggede kirke.

Byens Køreskole har boet her mindst siden 1988.

29/7 2020
4u