Farimagsvej 32

Farimagsvej 32
30/6 2008 kl. 8.43 © pelo

tidl. villa Castle

Richard forlod Næstved 1884. 1884-95/96 ejede fhv. apoteker Ole Ferdinand Dyrlund huset og boede i det med familie og tjeneste­pige - mindst 1901. -1905/06 ejede hans ugifte datter Ulla Emilie huset som hun boede i med en tjeneste­pige.

1905/06 købte skibsmægler Anton Vald. Mikkelsen (1866-1910) huset. Enkefru Alma Mikkelsen boede her 1911 med familie og tjeneste­pige. Året efter solgte hun huset og flyttede op i Jernbanegade 13. Hun døde 1956 på Wittes Stiftelse henne i nr. 24.

Sten- og billedhugger Valdemar Handberg* havde fra 1903 værksted på skiftende tomter ved Jernbane­gade. 1912 købte han huset her og boede her 1916 med familie og tjeneste­pige. 1919 flyttede han til Køben­havn men beholdt huset og sin Næstved Monument- og Stukkatør­forretning her, med speciale i gravsten, drevet ved bestyrer, - mindst 1949 Holger Rasmussen der ikke boede her. I 50'erne havde han udstilling i/ved den tidligere toldbod overfor, 1980 solgte hans efter­følger Peer Rubin forretningen til stenhugger­mester Jørgen Ødder, Præstøvej 25 hvis forretning lukkede få år efter.

Valdemar Handberg jun. (1902-64) boede her 1935/36-41/42, tilflyttet fra Brogade 10 og drev forret­ningen -1969. 1930- drev Handberg også Shell-tanken på banegårds­pladsen overfor og solgte biler og motor­cykler.

1926-35/36 var her Næstved Ejendoms­kontor ved Frede Lund, fraflyttet til nr. 38.

Christoffersens* begravelses­firma flyttede 1990 hertil fra Brygger­gården der skulle fornys, en tid med filial i Ringsted­gade 46.

27/7 2020
4f