Jernbanegade 17-33, Farimagsvej 34-26

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Farimagsvej 26, det tidligere garnisons­sygehus, hører efter stiforløbet til her. Men tematisk hører det til i nabokarréen. Se det dér!

Jernbanegade blev anlagt som Jernbane­vejen ved åbningen af jernbanen 1870. Man måtte grave sig gennem Sandbjerget - dog ikke dybere, end at man stadig skal over en anselig bakke for at komme til Banen. Den var en grusvej indtil brolægning sidst i 1909. Bebyggelse forudsatte bort­gravning af en del af Sandbjerget. På denne strækning er nr. 23-33 bygget i 90'erne efter kommunal udstykning. Nr. 17-21 blev udstykket af drejermester Søren A. Bang* og bebygget 1902-12 med nr. 19 som sidste hus.

Farimagsvej er også anlagt efter åbningen af banen. På forslag fra Præstø Amt vedtog Næstved Byråd 6/ 1879 at Veien bagom Byen fra Præstø Landevei til Veien ved Magle Mølles Jernbane­spor optages paa Amtets Fortegnelse over de ikke private Veie. Engang i 1880'erne blev den til Farimagsvej (udtalt med tryk på tredje stavelse der lyder som "Max"). Grundene her blev udstykket fra Ladegården af konsul Wittusens* arvinger, nr. 30 1885, de andre fra 1898.

På de to sidste sider afgrænses karréen af Johannebjerg­stien halvt oppe ad Sandbjerget og af gangstien fra Farimagsvej op til Grønnegades Kaserne, Høje Plads øverst på Sandbjerget.

30/7 2020