Jernbanegade 17

Jernbanegade 17
5/6 2008 kl. 11.00 © pelo

hjørnet af Johannebjerg­stien (t.v.), bygget 1902 for købmand H. Krag*, Riddergade 4. Grunden købte han af drejer S.A. Bang*. Da huset var næsten færdigt, forlangte Krag kloak og fortov af kommunen. Det fik han. Men Købmand Krags Kloak blev udnyttet af oppositionen til at mobbe borgmesteren og byrådets konservative flertal. Den var anledning til at byrådet pålagde bygnings­kommissionen at pålægge bygherrer at de skal have kloak i orden inden de bygger.

Bygherrens søn, købmand Oscar R. Krag (f. 1875) boede her 1906 med kone, søn og stuepige. Krag deltog 1905-06 i grundejernes aktion mod Johanne­bjergstien. Den endte med et forlig. Krag senior døde oktober 2006, junior flyttede hjem til den fædrene gård. Fæste­mand, fhv. købmand L Wildt* med familie og tjeneste­pige boede til leje her - 1911, tilflyttet fra Krumport 4, fraflyttet til det nye Østergade 9.

Næstved Kommune købte huset 1910 for at Næstved Kommune udlejede det som borgmester­bolig. Borgmester og byfoged (1900-13) Albert Hänschell* var 1909 flyttet til Lille Næstved, men byrådet kunne ikke acceptere at han boede i en anden kommune. April 1911 flyttede han hertil. Samme år fik kommunen tilladelse til at påbygge en fronti­spice. Men borg­mesteren døde marts 1913. Kommunen lejede fortsat huset ud:

Nu er her Kiropraktor­huset.

20/7 2020
18d